Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

För att komma vidare

Samtalsstöd

Med vårt samtalsstöd får du och dina medarbetare kostnadsfri rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult för att tidigt ta itu med problem och komma vidare – oavsett om de finns på jobbet eller i privatlivet. För chefer och HR-medarbetare finns även möjlighet att få stöd i den professionella yrkesrollen. Tjänsten ingår kostnadsfritt i Sjukförsäkring PlanSjuk, Premiebefrielseförsäkring och Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld.

Hit vänder ni er

Helgfria vardagar kl. 8–18 svarar sjukvårdsutbildad personal som ber om en kort beskrivning av vad problemet gäller. Därefter bokas du till en av våra vårdgivare alternativt blir du uppringd av aktuell vårdgivare inom 1-2 dagar.

Tid utanför kontorstid samt på helger kan du starta ditt ärende digitalt. Ring numret nedan och följ instruktionerna. Du blir då kontaktad via telefon eller e-post nästkommande vardag.

Rådgivning sker via telefon- eller videosamtal.

Ring: 0771-10 50 11

Innan du ringer oss

För att kunna använda samtalsstöd ska du ha vår Sjukförsäkring PlanSjuk, Premiebefrielseförsäkring eller Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld. Du behöver inte kontakta oss innan du använder tjänsten och den är kostnadsfri.


Det här kan du få hjälp med

 • Relationsproblem, skilsmässa, sex- och samlevnad, barns uppfostran och utveckling, kommunikationsproblem och konflikter.
 • Stress, konflikter, kriser och livskriser.
 • Samarbetsproblem, ”chefen”, känsla av utanförskap, mobbning, konflikter och relationsproblem.
 • Ergonomi på hemarbetsplatsen.
 • Kost, sömn och träning.
 • Privatekonomi, arv, civilrätt och beskattning samt hjälp med vad du ska tänka på, hur du kan göra eller var du kan vända dig.
 • Riskbruk, skadligt bruk eller beroende.
 • Nära anhörigs/kollegas bortgång eller svåra sjukdomsfall.
 • Livsåskådning och ”ålderskriser”.
 • Ledarskap och psykosocialt som rör medarbetare, till exempel svåra samtal och konflikter.
 • När medarbetare riskerar att bli långvarigt sjuka, redan har en långvarig sjukdom eller ofta är sjuka.
 • Kompetensförsörjning, arbetsrätt, arbetsmiljölagen och strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på övergripande nivå.

Berätta för dina medarbetare

Samtalsstöd ger professionellt stöd när det är något i en medarbetares liv som påverkar välmåendet och arbetsförmågan. Ju tidigare stödet kommer in, desto större möjlighet att undvika en lång och kostsam sjukskrivning.

Hjälp oss att informera dina medarbetare om att samtalsstöd ingår i deras Sjukförsäkring PlanSjuk, Premiebefrielseförsäkring eller Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld hos Euro Accident och hur de gör för att söka rådgivning.

Nu i samtalsstöd

Få hjälp av ergonom

Nu kan du få råd om hur du får till en bra arbetsmiljö när du arbetar hemifrån. Två tillfällen ingår då du har samtalsstöd via din försäkring.

Samtalsstöd

Här får du veta mer

Finns det någon begräsning i hur många gånger en medarbetare kan använda samtalsstödet?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår och rådgivning av...

Läs mer
Får jag som arbetsgivare reda på om en medarbetare har ringt samtalsstöd?

Nej, medarbetaren har alltid full sekretess mot dig som arbetsgivare.

Kan jag som chef få stöd i mitt arbete?

Ja, chefer och HR-personal har möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som...

Läs mer
Kan jag som chef uppmana till att ringa samtalsstöd?

Det kan du absolut göra. Det är viktigt att agera redan vid tidiga signaler på att en medarbetare mår dåligt. Ju tidigare stödet kommer in, desto större möjlighet att...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?