Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Långsiktigt hållbar

Resiliens handlar om förmågan att hantera livets utmaningar

Hur du mår handlar inte om hur du har det utan om hur du tar det. Livet består av många utmaningar både i det privata och i arbetslivet.

Resiliens beskriver förmågan du har att hantera dessa situationer och motgångar. Alltså förmågan du har att acceptera, ta dig igenom dem, anpassa dig, återhämta dig och känna tilltro till att det kommer bli bra.

Det är också att ha förmåga att förstå vad du själv kan påverka, agera på det och på ett sunt sätt förhålla dig till yttre faktorer som du inte kan förändra.

Med hjälp av personlig utveckling har vi alla förmåga att utveckla en bättre resiliens genom att vi lär oss hur vi kan handskas med olika situationer och motgångar, lära oss att acceptera det vi inte kan påverka, finna mod att skapa förändring samt inte minst, hur vi återhämtar oss.

Fredrik Bengtsson, psykolog på Euro Accident

Hjälpte den här sidan dig?