Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Hjärtat i det vi gör

Vår metod för Hållbara medarbetare

Via våra försäkringar kan medarbetare känna sig trygga i att de får tidig hjälp och vård eller rehabilitering när det behövs. Hållbara medarbetare är alltid vårt fokus och för att lyckas använder vi Vår metod för Hållbara medarbetare.

Vad menar vi med Hållbar medarbetare?

En hållbar medarbetare är en person som både vill och klarar av att ge under hela arbetsdagen – och dessutom har energi kvar till sin fritid och familj. En person som har en god förmåga och resurser att hantera med- och motgångar genom livets alla utmaningar.

Hållbara medarbetare

När en medarbetare inte mår bra

Vi vill att dina medarbetare ska kunna arbeta och må bra medan de gör det. I den här guiden har vi samlat praktisk information och värdefulla tips som du kan ha användning av när du märker att en medarbetare inte mår bra.

Anmäl till oss så tidigt som möjligt

Det är viktigt att dina medarbetar får hjälp i tid, helst redan innan problem hinner växa sig för stora. Du som arbetsgivare kan anmäla redan vid första tecken på att en medarbetare inte mår bra. Ju tidigare vi får anmälan, desto bättre förutsättningar för att vi ska kunna hjälpa medarbetaren att inte bli långtidssjukskriven.

Vårt grundläggande synsätt

 • Allt i en människas liv påverkar hälsan
  och den inre hållbarheten.
 • Livets alla delar påverkar varandra
  och hänger ihop.
 • Kroppens delar och hjärnan samspelar.
 • Människor är olika och tänker olika. Därför kan hjälpen behöva se olika ut.
 • Hälsan påverkas av hur individen förhåller sig till sig själv, sin livssituation och sin omvärld.
 • Arbetssituationen och arbetsplatsen
  spelar en viktig roll för vårt välbefinnande.

Vi hjälper till att göra en plan för livet,
inte bara en plan för att återgå till arbetet

Hållbarhet

Ökad hälsa vårt viktigast bidrag

Arbetet för att öka hälsan hos våra försäkrade är vårt huvudfokus och vårt viktigaste bidrag för en hållbar utveckling. Läs mer om om vårt hållbarhetsarbete.

Allt du behöver veta

Då en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan vara till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?