Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Så jobbar vi

Vår metod – En bättre väg

Många livsstilsrelaterade symptom eller sjukdomar är ett tecken på en obalans mellan det mänskliga behovet och det liv man lever. Därför är det viktigt för oss att erbjuda hjälp och stöd som skapar förutsättningar för medvetna val, som kan leda till hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga över tid.

Vi lägger tid och resurser på att klargöra vad varje individs symptom handlar om. På så sätt kan vi erbjuda en skräddarsydd behandling i motsats till den mer traditionella metoden som ofta handlar om generaliserad behandling utifrån diagnos och på gruppnivå.

Olika sätt att ge hjälp

Traditionell metod

 1. Generaliserad vård på gruppnivå
 2. Varje symtom behandlas separat
 3. Fokus på symtom och medicinering
 4. Symtomlindring

Vår metod

 1. Utgår från varje individs unika situation
 2. Helhetssyn på hälsa
 3. Fokus på möjligheter och styrkor
 4. Ökad förmåga att hantera livets utmaningar över tid - resiliens

Långsiktigt hållbar

Den psykiska ohälsan är den största orsaken till sjukskrivningar i samhället. Den är också den vanligaste orsaken till att vi kontaktas. 8 av 10 personer som får vår hjälp blir inte långvarigt sjukskrivna. Vårt mål är alltid att stötta individen att vara hållbar över tid – att individen bygger resiliens. På så sätt minskar risken att bli sjukskriven igen. Vi brukar säga att vi hjälper till att göra en plan för livet, inte bara en plan för att återgå till arbete.

Vår metod i korthet

 • Vi hjälper tidigt. Redan vid första tecken på ohälsa.
 • Vårt synsätt som utgår från att människan och livet är en helhet. Människor är olika och tänker olika. Därför kan hjälpen behöva se olika ut.
 • I all dialog med den försäkrade är vi tränade i att djuplyssna för att fånga upp och identifiera vilken hjälp individen behöver.
 • Vi lägger mycket resurser i början av ett ärende för att säkerställa att individen får rätt diagnos och rätt behandlingsplan.
 • Vi utgår från individens styrkor och förmågor. Inte fokus på diagnos utan på de bakomliggande orsakerna.
 • Vi hjälper individen att bli långsiktigt hållbar (resiliens).
 • Vi har egna skadehandläggare, psykologer och hälso- och rehabprocessledare som arbetar tätt tillsammans med vårt handplockade och kvalitetssäkrade vårdgivarnätverk.
Hjälpte den här sidan dig?