Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Verkligt fall

"Fredrik, 45 år, kommunikatör"

Bakgrund

Fredrik jobbar som marknadskommunikatör. Tempot är ofta högt och han har flera projekt igång samtidigt. Jobbet blir ännu mer utmanande av att han upplever sin chef som rörig och otydlig. Fredrik känner ofta att han inte räcker till. När han ska skriva texter och planera sitt arbete får han allt svårare att koncentrera sig, och han börjar få svårt att sova om nätterna.

När Fredrik hamnar i en konflikt med en kollega försämras hans mående ytterligare. Eftersom att han sover dåligt känner han sig ofta trött och orkeslös. Minsta stress och höga ljud är jobbigt att hantera. Fredrik börjar dra sig undan, både på jobbet och i privatlivet. Till slut blir situationen ohållbar och han blir sjukskriven för utmattningssyndrom. Då tar Fredriks chef kontakt med Euro Accident via sjukförsäkringen PlanSjuk för att starta upp ett rehabiliteringsärende.

Man arbetar vid datorn

*Mannen i bild är inte den verkliga individen i fallet

Åtgärder

På Euro Accident kopplas hälso- och rehabprocessledaren Camilla in. Det första Camilla gör är att kartlägga Fredriks arbets-, hälso- och livssituation genom att prata med Fredrik och hans chef. Kartläggningen leder till att Camilla rekommenderar Fredrik att påbörja en psykologisk behandling för att bättre förstå sig själv och hur han hanterar stress. I behandlingen får Fredrik lära sig att sätta gränser samt strategier för stresshantering och återhämtning.

Camilla följer rehabprocessen noga och har kontinuerlig kontakt med den behandlande psykologen, Fredrik och hans chef. Hon upptäcker att Fredrik och chefen ofta har problem med kommunikationen, vilket leder till onödiga missförstånd. Stödet till chefen riktas då även in på att förbättra kommunikationen med Fredrik. Camilla tar också kontakt med arbetsplatsens HR-ansvarig och arbetsmiljöombud, för att hantera den konflikt som Fredrik har med sin kollega. Det resulterar i ytterligare en stödåtgärd, så kallad Vägledning i arbetslivet, som syftar till att hjälpa medarbetare att inventera sin kompetens, motivation och drivkrafter på jobbet.

Resultat

Efter ett års rehabiliteringsarbete genom Euro Accident förbättrar Fredrik sitt mående avsevärt och kan jobba 100 % igen. De vägledande samtalen – i kombination med övriga åtgärder och Camillas stöd – gjorde att Fredrik fick möjlighet att byta avdelning, där ledarskapet och den sociala gemenskapen passar henne bättre. Chefen stöttade förändringen, mådde bättre själv och utvecklade dessutom sitt eget ledarskap. I återgången till arbetet har Fredrik använt sig av verktygen för stresshantering och återhämtning som han lärde sig i den psykologiska behandlingen, vilka också hjälper honom att bibehålla en hållbar arbetssituation i framtiden.

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?