Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

När våra insatser gjort skillnad

Ta del av verkliga rehabärenden

Det som är mest avgörande för att nå goda resultat är vi får komma in tidigt, att vi involverar och stöttar chefen under processen och framför allt att vi ser och förstår varje enskild persons behov och anpassar åtgärderna därefter. Våra hälso- och rehabprocessledare har gedigen erfarenhet av att arbeta med rehabiliterande åtgärder.

Läs om personer som har fått vår hjälp

Ärendebeskrivningarna är verkliga. För att skydda identiteterna på de försäkrade individerna har vi ändrat deras namn och avidentifierat där det behövs.

"Fredrik"

Kommunikatör

När Fredrik hamnar i en konflikt försämras hans mående. 

"Svante"

IT-administratör

Chefen märker att Svante ofta är stressad och irriterad på jobbet.

"Robin"

Säljkoordinator

Robin har smärta i nackar och axlar och det tär på måendet.

"Ewa"

Säljchef

Ewa har brottats med depression vid flera tillfällen under hennes vuxna liv.

"David"

IT-konsult

Det tär på David att jobba hårt utan att veta om han gör ett bra jobb.

"Loreen"

Ekonomiansvarig

Loreen trivs och har höga krav på sig själv och på sista tiden har hon tagit på sig för mycket.

Vi hjälper åtta av tio att inte bli långvarigt sjukskrivna. Ofta är det inte bara en insats eller behandling som behövs, utan en kombination av flera insatser samt att ge personen verktyg för att må bra på lång sikt.

Hälso- och rehabprocessledare

Allt du behöver veta

Då en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?