Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Verkligt fall

“Svante, 30 år, IT-administratör”

Bakgrund

Svante arbetar på ett mindre företag med IT-frågor. Hans redan stora ansvarsområde har blivit ännu större då han fått överta arbetsuppgifter från en tidigare kollega som har slutat. Svantes chef märker att han ofta är irriterad och stressad på jobbet. Chefen vänder sig till Euro Accident genom sjukförsäkringen PlanSjuk för att få hjälp och stöd att hantera situationen.

Man blickar ut genom ett fönster

*Mannen i bild är inte den verkliga individen i fallet

Åtgärder

Euro Accidents hälso- och rehabprocessledare Sofia pratar med chefen och Svante separat för att skapa sig en bild av läget. Hon märker att Svante känner sig pressad på jobbet och upplever sig sakna både erfarenhet och kompetens för att utföra sitt arbete. Svante uppvisar också långtgående stressymptom såsom minnessvikt, nedsatt koncentrationsförmåga och sömnsvårigheter. Självförtroendet är dåligt och han tycker inte att han klarar av saker eller räcker till. Svante, som egentligen är en positiv person, upplever sig själv nu som gnällig och negativ.

Sofia noterar stora brister i chefens stöd och förståelse för Svantes arbetssituation. Chefen har inte gjort tillräckligt för att förändra arbetssituationen i tid och nu krävs akut förändring för att Svante inte ska bli långvarigt sjuk.

Sofia kopplar in en psykolog för att hjälpa Svante att jobba med gränssättning och hantera sina prestationskrav. Han får lära sig praktiska strategier för att hitta en bättre balans och hantera sin situation, samt rekommenderas att ta kontakt med en läkare. Läkaren sjukskriver Svante på grund av utmattning.

Resultat

Efter ett tag börjar Svante sova bättre och får tillbaka orken och energin. Han vill tillbaka till jobbet och efter 3 månaders sjukskrivning, åtta psykologsamtal och mycket stöttning från Sofia, är han tillbaka i arbete på 100 %. Under denna period förändras även Svantes arbetssituation till det bättre. Han får en ny, erfaren och förstående chef som inser vikten av snabba förändringar. Den nya chefen lyfter bort uppgifter och ansvar från Svante och ger honom nya arbetsuppgifter som han trivs bättre med. I dag har Svante fått tillbaka arbetsglädjen och självförtroendet i jobbet. Sofia höll kvar kontakten med Svante tills han blev stabilt frisk och hade lärt sig att använda verktygen från psykologbehandlingen.

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?