Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Barn- och ungdomsförsäkringen

Vi lanserar digital utbildning för att stärka barn och ungas psykiska hälsa


I samarbete med psykiatern Ullakarin Nyberg och Livsleden AB lanserar vi en digital utbildning i vår Barn- och ungdomsförsäkring. Utbildningen heter Livsorientering och ska stärka det psykiska välbefinnandet hos barn, unga och deras föräldrar innan eventuell ohälsa bryter ut.

Andelen barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa ökar markant, visar statistik från Barnombudsmannen. Samtidigt vittnar vi på Euro Accident om att allt fler föräldrar upplever stress och oro som en följd av utvecklingen.

Det är med förhoppningen att kunna hjälpa barn, unga och deras föräldrar till ett ökat välbefinnande i vardagen, som vi börjar erbjuda en hälsofrämjande tjänst i vår Barn- och ungdomsförsäkring. Tjänsten har fått namnet Livsorientering och är en digital utbildning som stärker det psykiska välbefinnandet på en förebyggande nivå.

Psykiatern Ullakarin Nyberg, överläkare och suicidforskade vid Karolinska Institutet.

Genom självutvecklande övningar, interaktiva bildspel och filmer får användaren möjlighet att lära känna och utveckla de styrkor och förmågor som vi människor redan har inom oss. Det är genom utveckling av dessa som vi kan öka vår motståndskraft i olika situationer.

Livsorientering är från början ett koncept skapat av den välkända psykiatern Ullakarin Nyberg och Livsleden AB, som Euro Accident digitaliserat och anpassat för sina försäkrade.

– I en samtid där den psykiska ohälsan fortsätter att öka och kryper allt längre ner i åldrarna, har Euro Accident en förhoppning att kunna bidra med en hälsofrämjande tjänst. Vi är glada att kunna säga att beslutet landade i utbildningen Livsorientering. Den ligger i linje med Euro Accidents övergripande synsätt om förebyggande insatsers kraft, och fokuserar på att stärka det psykiska välbefinnandet innan eventuell ohälsa bryter ut. Vi hoppas att våra försäkrade kommer ha stor glädje av utbildningen, säger Mathilda Hasselgren, Product Director på Euro Accident, om satsningen.

Exempel på övning från Livorientering som syftar till att användaren blir medveten om sina vanligaste känslotillstånd.

I EA Talks den 17 maj pratade vi mer om Livsorientering

I studion fanns psykolog Fredrik Bengtsson och produktchef Mathilda Hasselgren för att prata mer om utbildningen samt så deltog Ullakarin Nyberg, psykiatriker och en av författarna bakom Livsorientering, via förinspelat material.

Du kan se hela avsnittet via denna länk

Om Livsorientering på vår webbplats

Vi har också lanserat nya sidor på vår webbplats om Livsorientering. Här får den försäkrade mer information om innehållet i utbildningen och hur de kommer åt den.

Du kan besöka sidan genom denna länk

Hjälpte den här sidan dig?