Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Hållbara medarbetare

Det finaste ett företag kan ha

Vårt fokus ligger på att erbjuda försäkringar i toppklass som bidrar till att företag har trygga och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det. Vi kallar det Hållbara medarbetare.

Med våra försäkringar får företag hjälp att skapa Hållbara medarbetare. Medarbetare som både vill och klarar av att ge under hela arbetsdagen – och som dessutom har energi kvar till sin fritid och familj.

Det är vårt fokus och där vet vi att vi kan göra som mest skillnad för såväl människor, som företag och samhället i stort. Hållbara medarbetare är också vår viktigaste insats i vår strävan mot visionen om att bidra till en trygg och frisk värld.

För oss hänger försäkringar och hälsa ihop. Medarbetare som är både trygga och friska är grunden för att kunna prestera och nå framgång, både som företag och som medarbetare. För när medarbetarna mår bra går också företaget bra.

Därför får medarbetarna inte bara en ekonomisk trygghet vid oönskade händelser i livet genom våra försäkringar. Försäkringarna kan också bidra till att de kan arbeta och må bra medan de gör det.

Tillsammans skapar vi Hållbara medarbetare. Den finaste och mest värdefulla tillgången ett företag kan ha.

Hållbara medarbetare® är ett registrerat varumärke.

Vi har försäkringar som bidrar till trygga och Hållbara medarbetare

Med tidig hjälp och stöd av experter när det behövs tillsammans med snabb tillgång till vård eller aktiv rehabilitering bidrar våra försäkringar till att skapa Hållbara medarbetare.

Du kan köpa våra försäkringar genom försäkringsförmedlare och partners. Om du är privatperson kan ditt företag redan ha köpt vissa försäkringar åt dig eller så finns det ett avtal om vilka försäkringar som du kan välja att köpa.