Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Vad är förtidskapital?

I den här försäkringen betyder förtidskapital att du kan få en engångssumma utbetald till dig om du har varit sjukskriven under en längre tid.

Ett engångsbelopp som betalas ut till dig om du, innan du fyllt 60 år har varit sjukskriven minst 50 procent under 30 av de senaste 36 månaderna.

I vissa fall kan 25 procent av engångsbeloppet betalas ut redan när du inte har kunnat arbeta under 18 av de senaste 19 månaderna.