Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Här får du veta mer

Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

Vad menas med barnskydd?

Med barnskydd menas att ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp betalas ut till barnets dödsbo. Det sker om ditt eller din makes, makas, registrerade partners eller...

Läs mer
Vad är förtidskapital?

I den här försäkringen betyder förtidskapital att du kan få en engångssumma utbetald till dig om du har varit sjukskriven under en längre tid...

Läs mer
Vem räknas som förmånstagare?

Förmånstagare är i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo. Om du vill ändra vem som ska vara förmånstagare kan du göra det genom att skriva...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?