Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Vad menas med barnskydd?

Med barnskydd menas att ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp betalas ut till barnets dödsbo. Det sker om ditt eller din makes, makas, registrerade partners eller sambos arvsberättigade barn skulle dö innan utgången av den månad då barnet fyller 18 år.