Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Jag har ramlat och slagit ut en tand, vad gäller för tandskadekostnader?

Tandskadekostnader ersätts vid nödvändig behandling till följd av olycksfallsskada, i längst fem år. Försäkringen gäller inte vid tandskada till följd av tuggning, bitning, inflammation eller tandsjukdomar. Behandling ersätts endast om den omfattas av det statliga tandvårdsstödet och ersätter den försäkrades patientavgift.