Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Här får du veta mer

Om Olycksfallsförsäkring

Jag har ramlat och slagit ut en tand, vad gäller för tandskadekostnader?

Tandskadekostnader ersätts vid nödvändig behandling till följd av olycksfallsskada, i längst fem år. Försäkringen gäller inte vid tandskada till följd av tuggning,...

Läs mer
Vilka kostnader täcker försäkringen?

Försäkringen ersätter kostnader vid olycksfallsskada och ger ersättning om olycksfallsskadan leder till nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet, eller...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?