Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Vilka kostnader täcker försäkringen?

Försäkringen ersätter kostnader vid olycksfallsskada och ger ersättning om olycksfallsskadan leder till nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet, eller bestående nedsättning av arbetsförmågan, så kallad ekonomisk invaliditet. Ersättning för invaliditet kan lämnas för antingen medicinsk eller ekonomisk invaliditet och utgörs av ett skattefritt engångsbelopp.