Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gäller försäkringen också om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det finns inga undantag eller begräsningar för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande.