Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gäller premiebefrielsen oavsett hur hög premien till medarbetarens tjänstepension är?

Nej, det högsta beloppet som premiebefrielseförsäkringen ersätter är 15 prisbasbelopp per år.