Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Företag

En försäkring som hjälper dina medarbetare att kunna arbeta och samtidigt må bra

Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult för små och stora frågeställningar hemma eller på jobbet. Stöd och åtgärder när din medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit det. Ju tidigare stödet i försäkringen kommer in, desto större möjlighet att undvika eller förkorta en långtidssjukskrivning.

  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabiliteringsansvaret när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven

Det är bra för alla om dina medarbetare kan vara på jobbet och må bra. Vår Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med samtalsstöd innehåller två delar som tidigt går in och hjälper företaget, cheferna och medarbetarna med det.

Ju tidigare stödet kommer in, desto större möjlighet att undvika eller förkorta en annars lång och dyr sjukskrivning. Vi vet att det finns goda möjligheter till det: åtta av tio som får hjälp med rehabiliteringen av oss hamnar inte i en långtidssjukskrivning.

Samtalsstöd

Samtalsstöd ger medarbetarna rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult. Det gäller oavsett om det är fråga om privata eller arbetsrelaterade frågeställningar. Det kan till exempel handla om stress, relationsproblem, psykiska problem som ångest eller nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt.

Helgfria vardagar kl. 8―19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon. Övrig tid svarar en krisutbildad sjuksköterska (norsk- och engelsktalande) som kan ge allmän rådgivning.

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack

Rehabiliteringsförsäkringen finns som stöd för att bidra till att du som arbetsgivare och dina chefer ska kunna uppfylla ert ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt gällande lagar och föreskrifter.

Målet är att sätta in de arbetslivsinriktade insatser som kan behövas för att undvika att en medarbetare blir långtidssjukskriven alternativt göra det möjligt för en medarbetare som är sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen.

När en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg skickar du som arbetsgivare in en anmälan till oss för att aktivera rehabiliteringen. Om medarbetaren har blivit sjukskriven så ska anmälan vara hos Euro Accident senast den trettionde sjukfrånvarodagen.

Efter anmälan håller en professionell rehabiliteringskoordinator på Euro Accident aktivt i hela processen tillsammans med våra psykologer. Du som arbetsgivareden som är berörd chef och medarbetaren får hjälp med att kartlägga behoven av åtgärder, att ta fram en åtgärdsplan, samordna och följa upp åtgärder och utvärdera och skriva en avslutande rapport.

Försäkringen kan endast tecknas till och med 2020-12-31, därefter upphör möjligheten att kunna köpa denna försäkring. Rehabilitering och samtalsstöd kommer fortfarande att ingå i Sjukförsäkring PlanSjuk.

Företaget kan köpa försäkringen för medarbetare som:

  • är 16―64 år gamla
  • är bosatta och folkbokförda i Norden (exklusive Island)
  • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden
  • är fullt arbetsföra

Försäkringen kan köpas senast på medarbetarens 65-årsdag.

Försäkringen gäller till medarbetarens avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden hen fyller 67 år.

Försäkringen kan endast tecknas till och med 2020-12-31, därefter upphör möjligheten att kunna köpa denna försäkring. Rehabilitering och samtalsstöd kommer fortfarande att ingå i Sjukförsäkring PlanSjuk.

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din försäkringsförmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Om du inte redan har en förmedlare kan du hitta en på sfm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hemsidan för Svenska försäkringsförmedlares förening.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar och att du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av att du inte kan arbeta som tidigare från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Åtgärdsplan

Rehabiliteringskoordinatorn gör en plan där det bland annat framgår vilka åtgärder och andra aktiviteter som ska göras och när uppföljning ska ske.

Anmäl skada

Rehabilitering

När din medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg ska du så snabbt som möjligt anmäla det till oss.

Till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd

Här får du veta mer

Finns det någon begräsning av hur många gånger en medarbetare kan använda samtalsstödet och till exempel få prata med en psykolog?

Ja, samtalsstödet omfattar rådgivning upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår. Det går att kombinera samtal med till exempel psykolog, jurist och ekonom,...

Läs mer
Får jag som arbetsgivare veta om en medarbetare använt Samtalsstöd och i sådana fall också vad ärendet gäller?

Nej, medarbetaren har alltid full sekretess mot dig som arbetsgivare.

Gäller rehabiliteringen även medicinsk sjukdom hos medarbetaren?

Nej, medicinsk rehabilitering omfattas inte av försäkringen. Om det finns en medicinsk sjukdom med i bilden kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen starta först...

Läs mer
Visa fler

Vi använder cookies

På euroaccident.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.