Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gäller försäkringen utomlands?

Ja, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen gäller utomlands.

Försäkringen gäller dygnet runt över hela världen i upp till tolv månader. Vi lämnar ersättning på motsvarande sätt som om skadan inträffat i Sverige.

Observera dock att försäkringen inte kan likställas med en reseförsäkring. Kostnadsutlägg i samband med skada som inträffat utomlands ska i första hand ställas till aktuell reseförsäkring.