Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gäller försäkringen utomlands?

Ja, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen gäller utomlands.

Försäkringen gäller dygnet runt över hela världen i upp till tolv månader.

Observera att försäkringen inte kan likställas med en reseförsäkring då försäkringen inte ersätter kostnader som uppstått utanför Sverige. Försäkringen ersätter heller inte kostnader för hemtransport vid olycksfallsskada utomlands.

Kostnader ska ställas till separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring.