Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Vilken ersättning kan jag få via försäkringen vid sjukdom?

Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger vid sjukdom ersättning för följande:

- Medicinsk invaliditet, vid en bestående funktionsnedsättning. Ersättningen är beroende av invaliditetsgraden, försäkringsbeloppets storlek samt den försäkrades ålder.

- Ärr och annan utseendemässig förändring som kvarstår ett år efter skadetillfället. Ersättningen beräknas som en procentuell del av försäkringsbeloppet, där försäkringsbeloppet är maximerat till 10 prisbasbelopp.