Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Här får du veta mer

PrivatAccess guld

Gäller försäkringen om jag drabbas av en utmattningsdepression?

Ja, det ingår besök hos psykolog eller psykoterapeut för utmattningsdepression (utbrändhet), stress eller liknande.

Gäller PrivatAccess även för vård utomlands?

Nej, försäkringen gäller för planerad privat vård i Sverige. Vid akut vård utomlands täcker Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess guld rese- eller hemförsäkringens...

Läs mer
Hur fungerar det med självrisk?

Om försäkringen har tecknats med självrisk så betalar du den första gången du bokar besök hos en vårdgivare för en ny skada eller sjukdom.

Ingår akutvård i sjukvårdsförsäkringen?

Nej, akutsjukvård ingår inte i Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess. Du kan däremot i många fall få ersättning för patientavgifter i offentlig vård upp till...

Läs mer
Jag har Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess. Det står i mitt försäkringsvillkor att jag har tolv månaders karens. Vad innebär det?

Det innebär att om du har haft en skada eller sjukdom innan du gick in i försäkringen så kan vi inte hjälpa dig med det såvida du inte har varit helt symtomfri under...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?