Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gäller försäkringen om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Fråga: När ska man använda sin PrivatAccess?
Svar: När du är sjuk och behöver rådgivning eller boka vård ringer du vårt Medicinska Kundcenter (MKC). Din PrivatAccess ger dig snabb tillgång till privat specialistvård och gäller för planerad vård i Sverige.

Fråga: Ska jag använda PrivatAccess om jag råkar ut för akut olycksfall eller sjukdom?
Svar: Nej, vid akuta fall ska du alltid uppsöka akutmottagning eller ringa 112. PrivatAccess ger endast tillgång till planerad specialistvård.

Fråga: Finns det någon lista på vilka vårdgivare Euro Accident har i sitt nätverk?
Svar: Nätverket är en färskvara som ständigt förändras. Det skulle vara omöjligt att hålla en sådan lista uppdaterad. Är det någon specifik region eller specialitet man undrar över får man höra av sig till oss.

Fråga: Vad är karens på PrivatAccess?
Svar: Den tidsperiod (12 mån) som ska ha passerat utan att den försäkrade haft symptom från, fått vård för eller medicinerat för en sjukdom/skada/besvär, eller följder därav, innan försäkringen gäller för denna sjukdom/skada/besvär, eller följder därav.

Fråga: Vad betyder vårdgaranti?
Svar: Vårdgaranti innebär att du erhåller rådgivning av läkare med specialistkompetens inom 7 arbetsdagar samt från beslut om åtgärd får operation eller behandling inom 14 arbetsdagar.
Om vårdgarantin inte uppfylls utbetalas SEK 1 000 per dag fram till datum för inskrivning för operation eller annan behandling. Högsta ersättning är en (1) årspremie som avser den försäkrade. Återbetalning sker till premiebetalaren.