Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Företag

Rätt vård i rätt tid så att dina medarbetare kan göra det de ska

Med vår Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver får dina medarbetare snabb tillgång till medicinsk och psykologisk bedömning med en rekommendation om lämplig vård eller behandling, kontakt med läkare och vid behov planerad vård och operation hos privata vårdgivare i Sverige. De vet att de får hjälp när de behöver den. Du vet att de inte blir borta från jobbet längre än nödvändigt.

 • Sjukvårdsrådgivning och läkarkontakt alla dagar dygnet runt
 • Specialistvård inom 7 arbetsdagar
 • Tid för operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar
 • Attraktiv och uppskattad anställningsförmån
 • Förebygger och förkortar dyr sjukfrånvaro

Det är alltid jobbigt och dyrt när en medarbetare blir sjuk. Frånvaron märks ofta i form av extra kostnader för att hålla igång verksamheten och minskad produktivitet. Även sjuka medarbetare som ändå är på jobbet - sjuknärvaro - bidrar mindre än när de är friska.

Viktig också för dina medarbetare

En sjukvårdsförsäkring för dina medarbetare är ett utmärkt verktyg som kan hjälpa medarbetarna till rätt vård i rätt tid när de behöver det. Vi vet också att det är en av anställningsförmånerna som brukar hamna högst upp bland önskemålen i valet av arbetsgivare.

Du kan betala försäkringen för alla dina medarbetare eller erbjuda den som en valfri förmån.

Medicinsk bedömning alla dagar dygnet runt

Via vår app får medarbetaren en medicinsk bedömning och en rekommendation om lämplig vård eller behandling alla dagar dygnet runt. Om det behövs får finns en läkare tillgänglig digitalt via chatt eller videosamtal. Läkaren kan också skriva ut recept på läkemedel, skicka remiss för provtagning eller skicka remiss till en specialistläkare.

Om det gäller psykologiska symtom kan medarbetaren boka en telefontid för ett bedömningssamtal med en av våra psykologer direkt i appen.

Träffa specialist i vårt auktoriserade nätverk

Om bedömningen blir att medarbetaren behöver träffa en specialistläkare, så kan vi normalt erbjuda tid hos en specialistmottagning inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar. Vi rekommenderar alltid en specialist i vårt auktoriserade nätverk som finns över hela landet.

Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet

Försäkringen ersätter även kostnader för patientavgifter inom offentlig vård upp till gränsen för högkostnadsskyddet.

Försäkringen omfattar

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Vårdplanering
 • Utökad sjukvårdstjänst
 • Specialistläkarvård
 • E-vårdstjänst
 • Second opinion
 • Sjukhusvård och operation
 • Eftervård - medicinsk rehabilitering efter operation
 • Resor och logi
 • Hjälpmedel
 • Läkemedelskostnader
 • Patientavgifter
 • Fysioterapeut
 • Naprapat
 • Kiropraktor
 • Akupunktur
 • Osteopat
 • Dietist
 • Psykolog eller psykoterapeut
 • Självriskeliminering vid akut skada utomlands.

Försäkringen gäller för planerad privat vård i Sverige. Vid akut vård utomlands täcker försäkringen självrisken i din rese- eller hemförsäkringen upp till 5 000 kronor.

Självrisk

Försäkringen kan köpas med eller utan självrisk. Om försäkringen köpts med självrisk betalas du självrisken en gång per diagnos eller en gång för flera diagnoser som har ett medicinskt samband.

Karenstid

Försäkringen kan köpas med eller utan karens. Om försäkringen köpts med karens gäller inte försäkringen för sådant som du haft symtom av, fått vård för eller medicinerat för innan försäkringen började gälla. Om du varit symtomfri i mer än ett år kan försäkringen gälla igen.

Försäkringen kan köpas för medarbetare som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • är mellan 16 och 64 år
 • är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Du kan köpa försäkringen senast på din 65-årsdag.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo, registrerade partner och dina barn. De blir då medförsäkrade till dig.

Försäkringen gäller som längst till och med den månad medarbetaren fyller 67 år.

Om försäkringen betalas av företaget är 60 procent av priset skattepliktig förmånför medarbetaren. Om företaget betalar för en medförsäkrad familjemedlem är 100 procent av priset skattepliktigt.

Läs mer om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring

Beräkning av förmånsbeskattning Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess 2023 (excel) Excel, 26.2 kB.

 

Vi erbjuder sjukvårdsförsäkringar med olika omfattning: PrivatAccess brons, silver och guld.


OmfattningBrons   Silver  Guld

Specialistvård
Operation och sjukhusvård
Sjukvårdsrådgivning
Psykolog, psykoterapeut
Dietist
Patientavgifter
Resor och logi, över 100 km
Eftervård (rehabilitering efter operation)
Hjälpmedel
Second opinion
Utökad sjukvårdstjänst
E-vårdstjänst
Fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat
Akupunktur
Läkemedel
Behandling av infektioner i ögon, öra- näsa-hals och luftvägar
Samtalsstöd psykolog, jurist, ekonom
Hälsocoach, ergonom
Chefsstöd samt rådgivning inom HR- frågor
Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en exempel en arbetsgivareDu kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Det finns obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. Obligatoriska är sådana som du får med automatik genom att tillhöra gruppen. Frivilliga är sådana du själv väljer och betalar för. Övriga familjemedlemmar kan ofta medförsäkras.

De frivilliga försäkringarna kan medlemmarna själv välja att teckna och betala premie för. Vilket försäkringsskydd som erbjuds styrs av gruppavtalet. Övriga i familjen kan ofta medförsäkras.

Medförsäkrad

Gruppmedlemmens maka/make/registrerad partner, sambo eller barn som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtal.

Offentlig vård

Offentlig vård är vård dom bedrivs av regionerna (tidigare landstingen) och finansieras av skattemedel. Alla som bor i Sverige har rätt till offentlig vård.

Privat vård

Privat vård är vård som bedrivs av privata vårdföretag och som inte finansieras av skattemedel. Försäkringsgivare förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare som kan utföra den vård som ingår i försäkringen och tecknar samarbetsavtal med privat drivna kliniker, utifrån expertis, kapacitet, pris och kvalitet.

Vill du hitta fler dokument?

Försäkrade hittar de dokument och den information de behöver för att använda sina försäkringar på Mina sidor.

Den som saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

PrivatAccess silver

Här får du veta mer

Ersätter sjukvårdsförsäkringen resekostnader?

Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess kan ersätta resekostnader till och från sjukvårdsbesök som förmedlats av Euro Accident. En förutsättning är att resans längd...

Läs mer
Gäller försäkringen om en medarbetare drabbas av en utmattningsdepression?

Fråga: När ska man använda sin PrivatAccess ? Svar: När du är sjuk och behöver rådgivning eller boka vård ringer du vårt Medicinska Kundcenter (MKC)...

Läs mer
Ingår akutvård i sjukvårdsförsäkringen?

Nej, akutsjukvård ingår inte i sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess. Du kan däremot i många fall få ersättning för patientavgifter i offentlig vård upp till...

Läs mer
Visa fler