Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Får medarbetaren ersättning om den hen är gift med dör?

Ja, om medarbetarens make, maka, sambo eller registrerade partner dör och inte själv har en TGL-försäkring betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dig och 1 prisbasbelopp för varje barn från din försäkring, kallat makeförsäkring.