Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gruppförsäkring

Vidare­försäkring olycksfall

Fortsatt trygghet när du ska stå på egna ben

Med en Vidareförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i tidigare gruppavtal på grund av ålder.

  • Fortsätt vara försäkrad
  • Ingen ny hälsoprövning
  • Ansök inom tre månader

Du som har haft vår Barn- och ungdomsförsäkring som medförsäkrad i en gruppförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader och har uppnått slutåldern för försäkringen kan köpa vår Vidareförsäkring – Olycksfall.

  • Du måste ansöka om försäkringen inom tre månader från utgången av den månad då du fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet.
  • Försäkringsbeloppet kan vara 20 eller 30 prisbasbelopp.
  • Försäkringen tecknas utan hälsoprövning.
  • Försäkringen kan ha annat pris och andra villkor än din tidigare försäkring hade.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Det finns obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. Obligatoriska är sådana som du får med automatik genom att tillhöra gruppen. Frivilliga är sådana du själv väljer och betalar för. Övriga familjemedlemmar kan ofta medförsäkras.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Medförsäkrad

Gruppmedlemmens maka/make/registrerad partner, sambo eller barn som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtal.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Hjälpte den här sidan dig?

Vi använder cookies

OK

På euroaccident.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.