Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Psykologen:

Psykologen: ”Lägg ner att jämföra dig!”

Vi lever i en tid där jakten på materiella ägodelar får en allt större betydelse för hur framgångsrika och lyckliga vi tror oss vara. Att koppla lycka och välmående till det som är mätbart är dock en farlig fälla menar Fredrik Bengtsson, legitimerad psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident, eftersom det kan leda till negativa hälsoeffekter.

Sociala jämförelser, det vill säga att en person bedömer sitt eget värde eller sin livskvalitet genom att jämföra sig med andra i sin omgivning, är idag en bidragande orsak till psykisk ohälsa. Det kan vara både medvetna och omedvetna jämförelser som kan ske i olika sammanhang, som på sociala medier, i skolan och på arbetsplatsen. Något att se upp för menar Fredrik Bengtsson:

– Ständiga jämförelser och att inte leva upp till andras mål och mått på framgång kan leda till känslor av otillräcklighet, självkritik och låg självkänsla. Det kan också öka risken för ångest och depression, särskilt när det gäller de idealiserade liv som ofta framställs på sociala medier, säger Fredrik Bengtsson.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson, psykolog på Euro Accident

Nära och goda relationer viktigast

En omfattande studie visar att det som verkligen har stor påverkan på upplevelsen av lycka är hur våra relationer ser ut. Nära och goda relationer får oss att må bättre. Likaså att ägna tid till, och värdesätta de mer flyktiga mötena, som ett kort samtal med personen i kassan på din lokala matbutik.

– Människor som har ett tillfredsställande socialt nätverk är gladare och friskare. Det är kvalitén på relationerna som är viktigast, inte hur många relationer man har. Man ska också komma ihåg att lycka är ett flyktigt tillstånd som infinner sig då och då, förutsatt att man känner mening och tacksamhet i sitt liv, förklarar Fredrik Bengtsson och fortsätter:

– Annat som påverkar vårt välmående är att vi lever ett aktivt liv nära naturen med tid för reflektion och återhämtning. Om vi brådskar från det ena till det andra och aldrig stannar upp, ger vi oss heller inte tid till att känna tillfredsställelse för det vi har uppnått. Om vi dessutom lägger tid på att scrolla i flöden och få uppdateringar på alla andras till synes lyckade liv, gör det inte saken bättre.

Brist på mening kan leda till ohälsa

Om avsaknad av mening i livet och oförmåga att känna tacksamhet leder till ohälsa bör man ta hjälp. På Euro Accident arbetar egna psykologer med samtalsstöd och kartläggning för att identifiera vilka insatser som behövs för att hitta en väg till en mer hållbar och meningsfull tillvaro.

– Att som medarbetare ha möjlighet att prata med en psykolog kan vara extremt värdefullt. Genom Euro Accident får medarbetare hjälp att navigera i livet – något som blivit allt viktigare med tanke på dagens samhällsklimat, avslutar Fredrik Bengtsson.ag råder alla företag att se över sitt försäkringsskydd. Det har aldrig varit så viktigt som nu.

I Sjukförsäkring PlanSjuk:

  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabiliteringsansvaret när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven
  • Ersätter så att medarbetaren kan få upp till 90 procent av sin lön vid långtidssjukskrivning

Om försäkringen

Det här är det fina med Sjukförsäkring PlanSjuk.

"Annie"

Se filmen där vi visar hur ett riktigt fall skulle kunna se ut.

En helförsäkring för företag som vill ha trygga och friska medarbetare

Ekonomisk ersättning till medarbetare som blir långtidssjuka. Förebyggande hälsotjänster. Rehabiliteringsstöd för att undvika långa sjukskrivningar. Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk .

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Tillsammans skapar vi Hållbara Medarbetare®

Vi på Euro Accident vill bidra till en trygg och frisk värld. Vårt fokus ligger på att erbjuda försäkringar i toppklass som bidrar till att företag har trygga och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det. När medarbetarna mår bra går företaget bra. Vi kallar det Hållbara medarbetare. Den finaste och mest värdefulla tillgången ett företag kan ha.

Hjälpte den här sidan dig?