Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

I oroliga tider

Stor risk att inte försäkra medarbetarna

Som företagare är det vanligt att försäkra lokaler och värdesaker medan andra, mer kritiska tillgångar som medarbetare ofta glöms bort.

Att som arbetsgivare sakna ett skyddsnät i form av försäkringar kan bli kostsamt. Ändå är det vanligt – framför allt hos småföretag – att det saknas försäkringar för medarbetarna.

– Det kan tyckas logiskt att mindre företag inte har lika stora resurser till förfogande och därför saknar försäkring i större utsträckning, men egentligen är det tvärtom. Ju mindre ett företag är, desto större blir betydelsen av varje enskild medarbetare, säger Jörgen Örnebrand, Produktchef Tjänstepension på Euro Accident och fortsätter:

– I småbolag sitter medarbetare oftare på nyckelkompetens. Blir någon då sjukskriven eller frånvarande av någon anledning blir hela företaget sårbart. Ett skyddsnät är därför viktigt.

Utöver produktionsbortfall kan det också finnas andra anledningar till att mindre bolag är mer utsatta.

– Det kan finnas en större lojalitet hos medarbetare på mindre bolag då kulturen tenderar att vara mer familjär och medarbetarna känner större solidaritet. Det kan leda till en rädsla för att lyssna på sina egna signaler eftersom det kan innebära att medarbetaren lägger över arbetsbelastning på kollegor, säger Jörgen Örnebrand.

Sjukförsäkring kan göra skillnad – särskilt i oroliga tider

Att som företag säkerställa att ni har ett skyddsnät är extra relevant i osäkra tider. När det, som nu, finns många orosfaktorer i världen ökar risken för stress och psykisk ohälsa.

– Många har känt och känner oro kring vår omvärld med stigande räntor, krig, inflation och inte minst en energikris. Det är egentligen konstigt att bolag ”vågar” ta risken att låta bolagets största tillgång, medarbetarna, gå oförsäkrade, säger Jörgen Örnebrand och tillägger:

– En sjukförsäkring skapar trygghet . Redan vid tidiga tecken på ohälsa kan vi genom vår sjukförsäkring erbjuda förebyggande insatser som samtalsstöd med psykolog och om sjukskrivningen väl är ett faktum stötta med rehabilitering för att medarbetaren snabbt ska komma tillbaka till arbetet. Med våra försäkringar får företag hjälp att skapa Hållbara medarbetare.

Att få hjälpen kan vara extra viktig för mindre bolag där varje kompetents kan vara avgörande för bolagets framtida existens. Euro Accident visar dessutom på mycket goda resultat. Åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en långvarig sjukskrivning.

Sjukförsäkring PlanSjuk - En helförsäkring för företag som vill ha trygga och friska medarbetare

Ekonomisk ersättning till medarbetare som blir långtidssjuka. Förebyggande hälsotjänster. Rehabiliteringsstöd för att undvika långa sjukskrivningar. Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk .

Om försäkringen

Det här är det fina med Sjukförsäkring PlanSjuk.

"Annie"

Se filmen där vi visar hur ett riktigt fall skulle kunna se ut.

Allt du behöver veta

När en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan var till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Tillsammans skapar vi Hållbara Medarbetare®

Vi på Euro Accident vill bidra till en trygg och frisk värld. Vårt fokus ligger på att erbjuda försäkringar i toppklass som bidrar till att företag har trygga och friska medarbetare som kan arbeta och må bra medan de gör det. När medarbetarna mår bra går företaget bra. Vi kallar det Hållbara medarbetare. Den finaste och mest värdefulla tillgången ett företag kan ha.

Hjälpte den här sidan dig?