Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Så lyckas ni

Smidig återgång till kontoret

Efter mer än ett år av distansarbete förbereder sig flera företag för en återgång till det ”normala”. Vaccin och slopade restriktioner öppnar upp för att allt fler kan byta hemmajobb mot kontoret – vissa längtar medan andra fasar inför att komma tillbaka. Hur bör man tänka som chef eller ledare med personalansvar?

Kommer allt bli som förut, krävs en kombination av gamla och nya arbetssätt eller står vi inför något helt nytt i höst? Frågorna om var och hur vi ska arbeta framöver är många i efterdyningen av pandemin, särskilt eftersom behov och önskemål skiljer sig markant mellan individer och verksamheter.

Å ena sidan har hemarbetet förbättrat upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv vilket minskat vardagsstressen. Å andra sidan har året varit mycket påfrestande för de som till exempel jobbat mer än vanligt eller saknat de sociala kontakterna. Faktorerna som påverkar medarbetarnas psykiska välmående har fått en större spännvidd än tidigare. Den gemensamma nämnaren är att vi alla lever i ett paradigmskifte som ställer krav på nya förhållningsätt, säger Marie Fristedt, produktchef Hälsa på försäkringsbolaget Euro Accident.

Tydlig kommunikation blir avgörande

Euro Accident har själva utarbetat en tydlig plan för framtida arbetssätt som de valt att kalla ”Flexibelt arbetsliv”. Internt har de identifierat sex områden som påverkas av ett förändrat sätt att arbeta.

En viktig del är att vara tydlig i kommunikationen och möta frågor om hur det kommer att bli när restriktionerna släpps. Det är en process att komma fram till svaren och därför är det hög tid för alla företag som inte kommit igång med arbetet att göra det nu, säger Marie Fristedt.

Minskar risken för längre sjukskrivning

När det kommer till medarbetarnas hälsa är det viktigt att som chef ha både kunskap och mod för att upptäcka och agera på tidiga signaler på psykisk ohälsa, anser Marie Fristedt. Då krävs också tydliga och etablerade rutiner på plats för att kunna ta nästa steg – som att till exempel känna till när och hur det går att få stöd genom Euro Accidents försäkringar.

Inom ramen för konceptet ”Hållbara medarbetare” erbjuder vi Sjukförsäkring PlanSjuk, för företag och deras chefer och medarbetare. Försäkringen har laddats med förebyggande delar för att motverka ohälsa och minska risken för en längre sjukskrivning, säger Marie Fristedt och tillägger: Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har stigit markant under flera år i Sverige.

Men med fler företag som har ett proaktivt förhållningssätt till hälsa kan arbetsplatsen spela en nyckelroll för att bryta trenden. Något som i förlängningen också bidrar till mer framgångsrika företag.

Ett perfekt tillfälle för förändring

Under 2020 var åtta av tio som kom in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess inte sjukskrivna efter dag 90, det vill säga karenstiden innan den ekonomiska ersättningen börjar betalas ut från sjukförsäkringen.

Det är en vinst för oss som försäkringsbolag och självklart individen, arbetsgivare och i förlängningen även samhället. Jag ser återgången till det ”normala” i höst som ett perfekt tillfälle för många bolag att göra en förändring. Kan vi – näringslivet, arbetsgivare och politiker – skapa ett arbetsliv där medarbetare inte riskerar att bli sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, skulle det vara fantastiskt, avslutar Marie Fristedt.

Hållbara medarbetare med Euro Accidents försäkring

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk, som företag tecknar för sina medarbetare:

  • Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach.
  • Chefs- och HR-stöd.
  • Rehabiliteringsstöd.
  • Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall.
  • Läs mer om hur ditt företag skaffar Euro Accidents försäkring

Se filmen

Sjukförsäkring PlanSjuk

Se filmen

Det här är Euro Accident

Hjälpte den här sidan dig?