Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Medarbetarens resa är viktig

Utveckling och ledarskap

Våra medarbetare är möjliggörare och det är precis vad vi som arbetsgivare också strävar efter – att möjliggöra utveckling och få våra medarbetare att växa som personer och i sina roller. Vi främjar ett ledarskap som ger medarbetaren frihet genom ansvar och som bidrar till att varje medarbetare kan hitta sitt självledarskap och sin egen hållbara utveckling. Medarbetarnas kompetens, engagemang och välmående är det som hela tiden tar oss framåt.

Det är viktigt för oss att nya medarbetare ska känna sig välkomna och få de bästa möjligheterna att lära känna vår kultur, andra medarbetare, våra värderingar och få en god förståelse för helheten i vår affär. Därför håller vi regelbundet introduktionsutbildningar för våra nya tillskott till företaget. Vi ser att utbildningsdagarna skapar goda förutsättningar att komma in i verksamheten och i arbetsuppgifterna.

Euro Accident är en så härlig organisation på alla sätt. Man bryr sig om varandra på riktigt. Har aldrig känt mig så välkommen på en arbetsplats som jag gör här.

Sandra Sundqvist, kommunikatör

Nära dialog i

Happy talks

För att skapa en nära och förtroendefull dialog mellan medarbetare och chef har vi en process som vi kallar Happy talks.

För att öka kompetensen

För oss är det angeläget att kunna erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna kan växa och utvecklas. För att lyckas i din roll behövs en bra introduktion, ny kunskap, verktyg, repetition och praktisk träning. Som medarbetare får du gå lärarledda utbildningar och en rad olika digitala utbildningar. Vi utbildar till exempel våra medarbetare i hållbarhet, informationssäkerhet, självledarskap och coaching.

Personlig utveckling är viktigt för individen, och vi som bolag värnar om våra medarbetare och all den kompetens som finns upparbetad inom organisationen. Därför uppmuntrar vi även våra medarbetare att utforska nya roller och ansvarsområden, och söka nya karriärmöjligheter inom Euro Accident.

Tvärfunktionella team

För att arbeta så effektivt som möjligt mot företagets gemensamma mål organiserar vi oss även i tvärfunktionella team. Vi bemannar våra projekt med relevanta kompetenser från olika avdelningar i verksamheten. Att arbeta i tvärfunktionella team gör att vi får ökad samsyn i verksamheten och gemensamt kan prioritera och ta projektet framåt. Det ökar också lärande mellan medarbetare, funktioner och avdelningar.

  • Ökad samsyn
  • Gemensamma prioriteringar
  • Lärande

Här finns äkta omtanke om både kunder och varandra. Vi bryr oss på riktigt, vill hjälpa och göra det rätta. Vårt framgångsrika arbete bygger på gemenskap och laganda.

Emma Lundgren, chef kundservice

Hjälpte den här sidan dig?