Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Förtroendefull dialog

Happy talks

Vi vill skapa en stark kultur med goda prestationer, högt engagemang och Hållbara medarbetare. Det förutsätter en nära och förtroendefull dialog mellan medarbetare och chef, kring mål, prestation, utveckling och hållbarhet. Vi kallar dessa dialoger för Happy talks.

Mycket tyder på att regelbunden coaching och feedback gerererar hög effekt på prestation och engagemang. I vår Happy talk-process, som är integrerad i arbetsvardagen sker årliga avstämningar, halvårssamtal och check-ins. Samtalen är till för att skapa högt engagemang och mening i arbetet men också för att tydliggöra förväntningar och sätta mål. Ett coachande ledarskap och feedback genom tät dialog skapar trygghet.

Vissa återkommande samtal är definierade i vår process:

Regelbundna samtal

  • Årligt samtal om hur medarbetaren mår, prestation och utveckling. I det här samtalet utvärderas de mål som satts upp för året och nya sätts för det kommande.
  • Halvårsavstämning för att stämma av hur det går.
  • Regelbundna check-ins om det dagliga operativa arbetet och om hur medarbetaren har det.

 

Hjälpte den här sidan dig?