Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gemensam grund

Lilla rosa

Vi på Euro Accident prioriterar att våra medarbeatare får möjlighet att utveckla sitt medarbetarskap och ledarskap. Att vi har en gemensam grund med relevanta verktyg som språk och modeller skapar trygghet och gör det enklare i vår arbetsvardag. Vi har samlat grunderna i en liten bok som vi kallar "Lilla rosa".

Som medarbetare har du en viktig roll att aktivt bidra till en kultur som grundar sig i våra kärnvärden där vi bidrar till varandras framgång. Vi är alla medarbetare oavsett roll, och behöver tänka på att vara goda förebilder för varandra. Hur vi väljer att agera får en direkt påverkan på kulturen och på varandras arbetsmiljö.

Under introduktionsutbildningen kommer du få bekanta dig mer med innehållet i boken "Lilla rosa". Kanke är du nyfiken redan nu? Här kan du ta del av den:

Hjälpte den här sidan dig?