Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gott samarbete med

Blodtrycksdoktorn

Euro Accidents försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver och PrivatAccess guld kan sedan 2019 få utredning och behandling av Blodtrycksdoktorn. Blodtrycksdoktorn är en digital vårdgivare som hjälper den försäkrade att ta kontroll över sitt blodtryck.

I Sverige har omkring 1,8 miljoner människor högt blodtryck, även kallat hypertoni. Det är den enskilt största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Inom den traditionella vården behandlas högt blodtryck ofta med medicin och normalt förnyas receptet några gånger per år vid ett läkarbesök där blodtrycket mäts.

Med Blodtrycksdoktorn kan den försäkrade istället mäta sitt blodtryck regelbundet i lugn och ro hemma, vilket ger mer tillförlitliga data. I deras app erbjuds sedan en personlig behandlingsplan, uppföljning och receptförnyelse med specialistläkare samt stöd och rådgivning om kost- och levnadsvanor av en sjuksköterska.

Få hjälp digitalt

Via Blodtrycksdoktorns app

I appen samlas: 

 • all din hälsodata
 • dina mediciner (finns en scanningsfunktion i appen där du kan scanna dina mediciner)
 • alla dina värden när du mäter blodtrycket med mätaren hemma i lugn och ro
 • alla dina provsvar från provtagningsenheten

I appen har du:

 • kontinuerlig behandling och medicinsk uppföljning av specialistläkare
 • din personligt ansvariga sjuksköterska som du kan chatta med vid behov
 • kvartalsvisa läkaruppföljningar med egen specialistläkare
 • hälsoutbildning för att lära dig allt om hur du tar hand om dig och ditt höga blodtryck
 • målsättningar som du och och din läkare gemensamt sätter upp
 • medicinsk behandling och individuella livsstilsråd
 • receptförskrivning

När är det aktuellt med digital vård?

Att mäta blodtrycket hemma ger möjlighet till fler mätningar och mer korrekta värden. Hemma mäter patienten blodtrycket i en trygg miljö och undviker den så kallade vita-rock-effekten, en effekt som kan uppstå när en läkare eller sjuksköterska mäter blodtrycket och leder till förhöjt blodtryck. Detta kan i sin tur leda till att eventuell blodtrycksmedicinering blir för hög. Många publicerade studier har visat att det är bättre att mäta blodtrycket hemma jämfört med på vårdcentral.

Så fungerar det

1. Söka vård
Den första vårdkontakten sker med oss på Euro Accident via telefon eller via vår app. Om vi bedömer att den försäkrades vårdbehov lämpar sig för digital vård via Blodtrycksdoktorn, meddelar vi Blodtrycksdoktorn som i sin tur kontaktar och hjälper den försäkrade vidare.

2. Ladda ner appen
Inför vårdbesöket laddar den försäkrade ner Blodtrycksdoktorns app. För att kunna ge bästa möjliga vård får den försäkrade börja med att svara på några frågor om sin hälsa och sjukdomshistorik.

3. Mät ditt blodtryck
När frågorna är besvarade skickar Blodtrycksdoktorn hem en blodtrycksmätare till den försäkrade för att mäta blodtrycket morgon och kväll.

4. Läkarkontroll via appen
Alla värden sparas automatiskt i appen så att både den försäkrade och det medicinska teamet av läkare och sjuksköterska kan ha koll på värdena. Under de första två veckorna får försäkringstagaren svara på fler frågor om sin hälsa. Därefter sker den första läkarkontakten som den försäkrade blir kallad till via appen.

5. Uppföljning
Eftersom högt blodtryck är en kronisk sjukdom behövs regelbundna blodtrycksmätningar och medicinsk uppföljning. Skulle den försäkrade behöva blodtryckssänkande läkemedel hjälper läkaren till med förskrivning och receptförnyelse samt gör läkemedelsjusteringar efter behov.

Goda resultat

Blodtrycksdoktorns vetenskapliga utvärderingar visar att patienter med förhöjt blodtryck vid behandlingsstart i snitt sänker sitt blodtryck med 12 mmHg (millimeter kvicksilver) efter sex månader och med 14 mmHg efter ett år. Stora internationella studier har visat att en motsvarande blodtryckssänkning medför en riskminskning för stroke med drygt 35 procent, för hjärtsvikt med drygt 40 procent och förtida död med upp till 15 procent.

Vi vill erbjuda den bästa vården och de bästa vårdtjänsterna. Blodtrycksdoktorn är ett utmärkt exempel på när digital vård kan göra väldigt stor nytta. Digitala tjänster passar inte för all vård, men för att behandla högt blodtryck tycker vi att det är överlägset bäst.

Emma Hultgren, produktchef Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Aktuellt

Fördjupat samarbete med Blodtrycksdoktorn

Nya vårdmodellen för behandling av högt blodtryck överträffade förväntningarna. Nu fördjupas samarbetet med den digitala vårdgivaren.

Hjälpte den här sidan dig?