Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Euro Accident fördjupar sitt långtgående samarbete med Blodtrycksdoktorn


Euro Accidents försäkrade med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess kan sedan 2019 få behandling av Blodtrycksdoktorn för högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Behandlingsresultatet har varit över förväntan och Euro Accident går nu vidare med en pilotstudie för att även börja erbjuda försäkrade med Sjukförsäkring PlanSjuk samma behandling. Syftet är att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och därmed även långtidssjukskrivningar.

I Sverige har omkring 1,8 miljoner människor högt blodtryck (hypertoni). Det är den enskilt största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Inom den traditionella vården behandlas högt blodtryck ofta med medicin och normalt förnyas receptet några gånger per år vid ett läkarbesök där blodtrycket mäts.

Med Blodtrycksdoktorn kan patienter istället mäta sitt blodtryck regelbundet i lugn och ro hemma, vilket ger mer tillförlitliga data. I deras app erbjuds sedan en personlig behandlingsplan, uppföljning och receptförnyelse med specialistläkare samt stöd och rådgivning om kost- och levnadsvanor av en sjuksköterska.

Martin Carlsson, docent och specialist inom endokrinologi och internmedicin, grundade Blodtrycksdoktorn 2017 efter att ha varit läkare och behandlat patienter med högt blodtryck i över 30 år.

– Min önskan är att alla med högt blodtryck ska få en bra, effektiv behandling och kunna leva ett långt och friskt liv. Högt blodtryck behöver inte vara den livshotande folksjukdom som det är idag, säger han.

Överträffat förväntningarna
Behandlingen utvärderas ständigt och har mycket goda behandlingsresultat. Blodtrycksdoktorns vetenskapliga utvärderingar visar att patienter med förhöjt blodtryck vid behandlingsstart i snitt sänker sitt blodtryck med 12 mmHg (millimeter kvicksilver) efter sex månader och med 14 mmHg efter ett år. Stora internationella studier har visat att en motsvarande blodtryckssänkning medför en riskminskning för stroke med drygt 35 procent, för hjärtsvikt med drygt 40 procent och förtida död med upp till 15 procent.

2018 inledde Euro Accident en pilotstudie där 75 försäkrade med högt blodtryck fick använda sig av Blodtrycksdoktorn under ett och ett halvt år. Redan efter tre till sex månader syntes de positiva resultaten och efter 18 månader hade samtliga försäkrade i studien normala blodtrycksvärden. 2019 kom därför Blodtrycksdoktorn att erbjudas som ett behandlingsalternativ i Euro Accidents Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess.

– Vi vill erbjuda den bästa vården och de bästa vårdtjänsterna. Blodtrycksdoktorn är ett utmärkt exempel på när digital vård kan göra väldigt stor nytta. Digitala tjänster passar inte för all vård, men för att behandla högt blodtryck tycker vi att det är överlägset bäst, säger Emma Hultgren, produktchef Sjukvårdsförsäkring på Euro Accident.

Ghassan Darwiche är chefsläkare på Blodtrycksdoktorn, specialistläkare inom internmedicin och diabetologi samt docent vid Lunds universitet.

– Vi har under flera år haft ett fantastiskt bra samarbete med Euro Accident. Den nya vårdmodellen för behandling av högt blodtryck som vi har kunnat erbjuda patienterna har överträffat mina förväntningar. Utöver att de fått en mycket bättre blodtrycksnivå berättar de att de mår bättre, har bättre kontroll över sin livsstil, är piggare och upplever mindre oro för sjukdomar som orsakas av högt blodtryck, säger Ghassan Darwiche.

Han berättar också att högt blodtryck på engelska ofta benämns som “the silent killer”, eftersom det till en början inte ger några symptom och därför kan vara svårt att upptäcka.

Ny pilotstudie har inletts
Under våren 2022 inledde Euro Accident en ny pilotstudie där 2 500 personer i åldern 50–63 år har fått erbjudandet att under ett och ett halvt år använda Blodtrycksdoktorn. Syftet med studien är att upptäcka och behandla högt blodtryck i ett tidigt skede. Beroende på om studien visar sig kunna förebygga sjukdomar kopplat till högt blodtryck kan den digitala tjänsten komma att inkluderas även i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk– som bland annat ersätter inkomstbortfall vid långvarig sjukdom.

– Vi strävar alltid efter att erbjuda våra försäkrade bästa möjliga stöd för att förebygga ohälsa, det är så vi skapar hållbara medarbetare. Både individer, arbetsgivare, vården och samhället i stort vinner på det. Vi ser att de största effekterna av förebyggande insatser är de som utgörs av personanpassade, beprövade metoder som visar uthålliga resultat över tid, säger säger Rebekka Johansson Ekström, chef för vårdgivarnätverket på Euro Accident, och fortsätter:

– Inom ramen för Sjukförsäkring PlanSjuk finns sedan tidigare sådana tjänster för att förebygga till exempel psykisk ohälsa och problem med rörelseapparaten. Därför ska det bli väldigt intressant att se resultatet av pilotstudien. Målet är att fånga upp försäkrade med högt blodtryck och erbjuda behandling tidigt och på så sätt förebygga hjärt-kärlsjukdomar och därmed också långtidssjukskrivningar.

Om Blodtrycksdoktorn

  • En av Sveriges största vårdgivare för behandling av högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar.
  • Grundades 2017 och behandlar i dagsläget drygt 11 000 patienter för högt blodtryck.
  • Patienten får en personlig behandlingsplan, regelbunden uppföljning med en specialistläkare och sjuksköterska genom deras app.
  • Blodtrycksdoktorns vetenskapliga utvärderingar visar att patienterna i snitt sänker sitt blodtryck med 12 mmHg på sex månader. Stora internationella studier har visat att det motsvarar en riskminskning för stroke med drygt 35 procent och risken för hjärtsvikt minskar med drygt 40 procent. Källa: Blodtrycksdoktorn, blodtrycksdoktorn.se.
  • Erbjuds sedan 2019 i Euro Accidents Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess till försäkrade med högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
Hjälpte den här sidan dig?