Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Så säkerställer vi kvaliteten hos våra vårdgivare


Med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess får våra kunder tillgång till ett vårdgivarnätverk bestående av omkring 2 000 kliniker. Men det är inte antalet kliniker som Rebekka Johansson Ekström, chef för vårdgivarnätverket, prioriterar högst. Istället lyfter hon betydelsen av kvalitetssäkring och ett nära samarbete med vårdgivarna för att garantera de försäkrade rätt vård på rätt plats och i rätt tid.

I sin roll som chef för Euro Accidents vårdgivarnätverk är Rebekka Johansson Ekström ytterst ansvarig för att upphandla vårdgivare, följa upp avtalen och löpande kvalitetssäkra klinikerna. Hon spenderar många av årets dagar på resande fot för att besöka mottagningarna och träffa vårdgivarna personligen.

– För oss är det viktigt att själva se klinikerna och möta vårdgivarna som vi skickar våra kunder till. Det handlar om en kvalitetssäkring. Eftersom vi värdesätter ett nära samarbete med våra vårdgivare har vi också regelbundna avstämningar med dem och våra egna sjuksköterskor och psykologer i varje land som samarbetar med nätverket av externa vårdgivare. Den lokala förankringen är jätteviktig för relationen, säger Rebekka Johansson Ekström.

Kvalitet påverkar kundnöjdhet

Emma Hultgren, produktchef för Euro Accidents sjukvårdsförsäkring, instämmer i betydelsen av samverkan med vårdgivarna:

– Klinikerna står för en stor del av våra kunders upplevelse av sjukvårdsförsäkringen, så kvaliteten på vården är avgörande för att vi har så hög kundnöjdhet. Vi ser det som att vi har gemensamma kunder med vårdgivarna, och då är det viktigt med det ömsesidiga förtroendet som kommer av ett nära samarbete, säger hon.

Ställer flera krav på vårdgivarna

När Rebekka Johansson Ekström och hennes kollegor upphandlar nya vårdgivare tittar de på en rad faktorer för att säkerställa att klinikerna håller den höga kvalitet som Euro Accident vill erbjuda sina kunder. Det rör sig bland annat om geografisk placering – att klinikerna finns där kunderna bor – och att utbudet av kompetenser tillgodoser kundernas behov. Inom Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess har kunderna tillgång till specialistläkare inom exempelvis ortopedi, urologi och dermatologi, labb och bilddiagnostik, kiropraktorer, fysioterapeuter, naprapater och psykologer.

Andra krav som ställs på vårdgivarna är att personalen är legitimerad via Socialstyrelsen, uppfyller alla relevanta certifieringar, får regelbunden kompetensutveckling och rapporterar till Nationella Kvalitetsregister.

– När vi väljer vårdgivare ser vi också över om de kan erbjuda olika typer av sammanhängande vårdkedjor och hur de arbetar med digital vård och hållbarhet. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att både vi och våra vårdgivare prioriterar rätt så att kunderna erbjuds rätt vårdnivå. Att vi styr kunden rätt minskar onödiga besök för våra kunder, men gör också att sjukvården inte belastas i onödan, säger Rebekka Johansson Ekström.

– Att vi på Euro Accident har en egen avdelning med sjuksköterskor och psykologer dit kunderna kan ringa för att få sjukvårdsrådgivning är också en viktig del i att säkerställa att kunderna får rätt vård, tillägger hon.

Kvalitetet följs upp löpande

När vårdgivarna väl ingår i Euro Accidents nätverk sker löpande kvalitetssäkring genom avstämningar och genom att kunderna delar med sig av sina upplevelser av vården, något som Euro Accident sedan följer upp med klinikerna. Det görs också oberoende medicinska bedömningar av vårdgivarnas förfrågningar på operationer och omfattande behandlingar innan de godkänns av Euro Accident.

– Vårt mål är inte att vi ska ha flest vårdgivare i Norden. Vi vill hellre ha ett färre antal med hög kvalitet som kan ta emot många kunder och som vi har en god relation till. Då kan vi bygga upp och utveckla klinikerna tillsammans, och ge våra kunder den bästa vården, avslutar Rebekka Johansson Ekström.

Om vårdgivarnätverket

  • Omkring 2 000 vårdgivare i Danmark, Norge och Sverige ingår i Euro Accidents vårdgivarnätverk.
  • På klinikerna finns specialistläkare inom exempelvis ortopedi, urologi och dermatologi, labb och bilddiagnostik, kiropraktorer, fysioterapeuter, naprapater och psykologer.
  • Euro Accident gör regelbunden kvalitetssäkring av klinikerna och prioriterar ett nära samarbete med vårdgivarna.
  • Med Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess får kunden tillgång till alla vårdgivare i nätverket och guidas rätt antingen genom Euro Accidents app eller via egna sjuksköterskor och psykologer över telefon.
Hjälpte den här sidan dig?