Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Topprankad sjukvårdsförsäkring med fokus på kundresan


När försäkringsförmedlarna fick välja vilket av elva försäkringsbolag som har den bästa sjukvårdsförsäkringen hamnade Euro Accident i topp. Bakom framgången ligger ett målinriktat arbete som även omfattar de mjuka faktorerna i försäkringen. Det säger Emma Hultgren som är produktchef för Euro Accidents sjukvårdsförsäkring PrivatAccess.

Nästan 6 av 10 som har en sjukvårdsförsäkring har fått den genom sin arbetsgivare och många efter en rådgivning av en försäkringsförmedlare som arbetsgivaren anlitar.

I en försäkringsförmedlares uppdrag ingår bland annat att analysera försäkringsbehov och rekommendera de försäkringar som passar bäst. Till skillnad från försäkringsbolagens egna säljare så arbetar en försäkringsförmedlare vanligtvis med försäkringar från flera försäkringsbolag. För försäkringsbolagen gäller det därför att ha ett konkurrenskraftigt erbjudande för att komma i fråga.

Förra året frågade Svenska Försäkringsförmedlares förening, Sfm, som är förmedlarnas branschorganisation, sina medlemmar om vilket försäkringsbolag som de tycker har den bästa sjukvårdsförsäkringen. Över hälften svarade Euro Accident, som därmed fick ta emot utmärkelsen Bästa sjukvårdsförsäkring 2020.

– För oss som har förmedlare och partners som vår enda distributionskanal är det helt avgörande att våra produkter och vår service håller högsta klass. Därför är en sådan här utmärkelse ett av de viktigaste betygen vi kan få på vårt erbjudande, säger Emma Hultgren, som är produktchef för Euro Accidents sjukvårdsförsäkring PrivatAccess.

Det är inte den första utmärkelsen Euro Accidents sjukvårdsförsäkringar har fått. Den har dessutom ansetts som den mest attraktiva bland försäkringsförmedlarna hela sju år i rad (2014-2020) i Origo Groups årliga förmedlarundersökning.

– Idag räcker det inte med att bara titta på hårda faktorer som villkor och premie. När det kommer till sjukvårdsförsäkring med en kundresa i flera steg handlar det i hög grad också om mjuka och upplevda faktorer som tillgänglighet, bemötande, kompetens, vårdkvalitet och utveckling. Vi arbetar målinriktat inom alla områden för att hela tiden försöka ligga i framkant, säger Emma Hultgren.

Lanseringen av en mer digitaliserad vårdresa genom Euro Accidents mobilapp är ett exempel på hur Euro Accident arbetar för att öka kundvärdet.

– Genom att binda samman vår sjukvårdsförsäkring med en mer automatiserad och digitaliserad kund- och vårdresa som kan starta när som helst på dygnet har både försäkringen och vården genom den blivit mer tillgängliga för våra försäkrade, säger Emma Hultgren.

Topprankad av försäkringsförmedlarna

  • 51 procent av medlemmarna i Svenska Försäkringsförmedlares förening, Sfm, svarade att Euro Accident har den bästa sjukvårdsförsäkringen. De övriga försäkringsbolagen i undersökningen var Skandia, SPP (DKV) If, Länsförsäkringar, SEB, Trygg-Hansa, Protector, Folksam, Movestic (Gjensidige) och Bliwa.
  • Flest försäkringsförmedlare har dessutom ansett att Euro Accident har ett attraktivt privatvårdserbjudande sju år i rad i Origo Groups årliga förmedlarundersökning. I den senaste undersökningen var andelen förmedlare som svarade Euro Accident 80 procent.

    Källor: Svenska Försäkringsförmedlares förening, Origo Group
Hjälpte den här sidan dig?