Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gott samarbete med

Migränhjälpen

Euro Accident kan som första svenska försäkringsbolag erbjuda försäkrade specialistvård för huvudvärksproblematik. Det gör vi genom ett unikt samarbete med Migränhjälpen.

Migränhjälpen är Sveriges första digitala migränklinik som diagnosticerar och behandlar patienter med svår huvudvärk och migrän. Då vårdbesöken sker via chatt, video och telefonsamtal kan Euro Accident ge försäkrade med Sjuvårdsförsäkring PrivatAccess silver och PrivatAccess guld specialistvård oavsett vart i landet de bor.

Få hjälp digitalt

Via Migränhjälpens app

I appen kan den försäkrade få:

  • Bedömning och diagnostik av din huvudvärk
  • Kontakt med specialistläkare och specialistsjuksköterska
  • Rådgivning och behandling

När är det aktuellt med digital vård?

Inom den traditionella vården råder det i Sverige en brist på neurologresurser vilket medför vårdköer på upp emot två år för migränpatienter. Med en ny digital specialistmottagning får Euro Accidents försäkrade som söker vård för huvudvärk som dominerande symptom tillgång till neurolog och specialistsjuksköterskor med kortare väntetid. Oavsett var i landet de bor.

Så fungerar det

1. Söka vård
Den försäkrade söker vård via Euro Accidents app eller kontaktar oss via telefon. Om vi bedömer att den försäkrades vårdbehov lämpar sig för digital vård via Migränhjälpen, meddelar vi Migränhjälpen att den försäkrade inom kort kommer att påbörja sin vårdprocess i appen.

2. Ladda ner appen
Inför vårdbesöket laddar den försäkrade ner Migränhjälpens app eller besöker Migränhjälpens hemsida. Där fyller den försäkrade i ett utförligt frågeformulär med djupgående frågor om sin huvudvärk och övriga hälsa.

3. Digitalt möte med specialist
Frågesvaren analyseras av en specialistläkare inom neurologi som inom ett par dagar kontaktar den försäkrade via chatt, telefon eller video för att diskutera nästa steg i behandlingen.


4. Diagnos och behandling

Under en period får den försäkrade föra huvudvärksdagbok samt svara på frågor om sitt mående. Detta möjliggör för läkaren att ställa diagnos och eventuellt sätta in läkemedel vid återbesök.

Vissa försäkrade får även träffa en huvudvärksspecialiserad sjuksköterska som går igenom information kring huvudvärksproblematik och livsstilsfaktorer.

Vid behov remitteras den försäkrade vidare för fysisk undersökning eller behandling.

5. Uppföljning

Antal uppföljningsbesök hos läkare eller sjuksköterska sker efter behov.

Goda resultat

När Migränhjälpen genomförde sin första patentenkät där 100 vårdtagare fick betygsätta tjänsten och hur nöjda de är med det Migränhjälpen erbjuder, baserat på en femgradig betygsskala, där 1 var lägsta och 5 var högsta betyg, landade den genomsnittliga skattningen på 4.40.

Tillskottet av Migränhjälpen i vårt erbjudande gör att vi som första försäkringsbolag i Sverige kan erbjuda våra kunder adekvat vård vid migrän och huvudvärksproblematik. Det besparar lidande för den drabbade individen, liksom kostnader och produktionsbortfall för arbetsgivaren.

Emma Hultgren, produktchef Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Aktuellt

Euro Accident ingår samarbete med Migränhjälpen

Euro Accident först att erbjuda försäkrade digital specialistvård för huvudvärksproblematik.

Hjälpte den här sidan dig?