Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Forskning

Viktiga faktorer för hållbara medarbetare


Rutiner på plats och tillgång till stödfunktioner när någon blir sjuk. Det kan vara viktiga friskfaktor för att bidra till friska och hållbara medarbetare enligt forskningen. Vi vet att det fungerar i praktiken. Vårt stöd hjälper åtta av tio försäkrade att kunna fortsätta arbeta.

I slutet av februari 2021 presenterade Myndigheten för arbetsmiljökunskap en sammanställning över vilka faktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö på ett företag. En projektgrupp där har granskat forskning och studier inom området och identifierat några möjliga friskfaktorer.

Bland friskfaktorerna nämns till exempel att det finns rutiner på företaget för hur man ska gå till väga när någon blir sjuk, tillgång till stödfunktioner och strategier för att främja medarbetarnas hälsa.

En modern sjukförsäkring

Vi har lång erfarenhet av det i praktiken och har skapat en sjukförsäkring, PlanSjuk, för företag och deras chefer och medarbetare. Försäkringen har laddats med förebyggande delar för att motverka ohälsa och minska risken för en längre sjukskrivning.

– Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress eller andra psykosociala faktorer. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som kan gå in redan vid de första tecknen på att en medarbetare inte mår bra. Det är bra för både medarbetaren och arbetsgivaren, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension på Euro Accident Livförsäkring.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen som ska kompensera medarbetarens förlorade inkomst, så ingår även ett rehabiliteringsstöd i försäkringen.

Rehabiliteringsstödet kan sättas in redan när det finns tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa en medarbetare som precis blivit sjukskriven att komma tillbaka i arbete igen. Allt som behövs är en anmälan från närmaste chef och sedan håller en av våra egna hälso- och rehabprocessledare ihop hela ärendet med olika insatser och kontakter.

Goda chanser att hjälpa

Vi har arbetat med rehabilitering i våra försäkringar sedan 2005. Vi vet att det går att förhindra eller förkorta en sjukskrivning genom att agera tidigt och snabbt vid tecken på ohälsa.

I dag blir åtta av tio försäkrade som kommer in i vår rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring inte långtidsfrånvarande.

– Vi kan göra skillnad om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt. Då har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Samtalsstöd kan räcka långt

Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera telefon- eller videosamtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach. Det finns det möjlighet till genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

För att använda det behövs ingen inblandning av varken chef eller oss. Det är bara att ringa ett dygnet runt-öppet telefonnummer för en första rådgivning. Vid behov bokas en tid för fortsatt rådgivning med en specialist.

– Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Så fungerar Sjukförsäkring PlanSjuk

Tryck på playknappen för att starta filmen.

Hjälpte den här sidan dig?