Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tillbaka till kontoret

Det här behöver du som chef ha extra koll på nu


Det finns signaler på att medarbetare som är tillbaka på kontoret inte mår bra. Euro Accidents chefspsykolog Marie Swelén ger råd om vad du som chef ska hålla koll på.

Under hösten är vi många som ska ändra våra invanda rutiner med hemarbete till nya med kontorsarbete. För en del innebär skiftet och den nya vardagen ökad oro och stress.

I en nyligen publicerad undersökning gjord av Novus på uppdrag av Sodexo svarade till exempel nästan en tredjedel att ökad stress i vardagen är det mest negativa med att börja jobba från kontoret igen.

– Vi har haft olika upplevelser under pandemin och har olika sätt att hantera återgången på. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam och agera på signaler på att en medarbetare inte mår bra. Ju tidigare de går att upptäcka, desto bättre är möjligheterna att göra något för att förebygga en sjukskrivning eller att förkorta en eventuell sjukskrivning, säger Marie Swelén, chefspsykolog på Euro Accident.

Förändrat beteende
I ett tidigt skede kan det vara svårt att upptäcka de här signalerna. En förutsättning för att lyckas fånga upp dessa är dessutom att chefen och medarbetaren redan har en bra och förtroendefull relation och träffas regelbundet för att prata och stämma av läget med varandra.

– Var uppmärksam på om du tycker att något har förändrats i medarbetarens beteende. Medarbetaren kanske inte är med på möten längre eller inte har kommit tillbaka till kontoret igen. Våga fråga hur medarbetaren mår och visa att du bryr dig. Det är omtanke som kan göra skillnad, säger Marie Swelén.

Försäkringen bidrar
Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att erbjuda den hjälp som kan behövas för att en medarbetare ska kunna fortsätta arbeta. Men för många företag, framförallt de som inte har det stora företagets resurser, kan det vara en utmaning att ha både tid och kunskap.

Euro Accident erbjuder därför en försäkring, Sjukförsäkring PlanSjuk, som bland annat innehåller hälso- och rehabiliteringsstöd som kan bidra till att arbetsgivare och chefer kan uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt de lagar och föreskrifter som finns.

Vi kan också visa goda resultat: åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en lång sjukskrivning.

Med hela processen
– Våra hälso- och rehabprocessledare är med under hela processen. De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda den expertkompetens och de individuellt anpassade åtgärderna som kan behövas för att en medarbetare ska kunna arbeta och må bra, säger Marie Swelén.

Hjälpte den här sidan dig?