Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Hållbara medarbetare

Hållbar återgång till arbetet efter sjukskrivning


För den som har varit sjukskriven behövs en trygg och långsiktig återgång till arbetet för att inte riskera att bli sjuk igen. Fredrik Bengtsson, psykolog på Euro Accident, berättar vad som behövs för att återgången ska bli hållbar.

En tredjedel av de som varit sjukskrivna av stress och utmattning blir sjuka igen. Att komma tillbaka till arbetsplatsen kan därmed vara en stor prövning. För att undvika att trilla dit igen och få en stabil återgång behövs rätt verktyg.

– Är din sjukskrivning särskilt kopplad till arbetet är det viktigt att förhållandena på arbetsplatsen är förändrade när du väl kommer tillbaka. Annars är risken större att trilla dit och bli sjuk igen, förklarar Fredrik Bengtsson, psykolog på Euro Accident och fortsätter:

– Dock kan du som varit sjukskriven inte enbart förlita dig på att arbetsgivaren ska ha ansvar för en förändring, utan du har också ett ansvar. Det är viktigt att du har hittat en balans och ett sätt att förhålla dig till ditt arbete och livet.

Arbets- och privatliv i en gråzon

En faktor till att vi i allt högre utsträckning drabbas av symtom som stress och ångest kan grunda sig i ett gränslöst arbetsliv. Allt fler branscher, kontorsjobb i synnerhet, vittnar om en förändrad arbetskultur där gränsen mellan arbete och fritid suddas ut alltmer.

– Vi har svårt att sätta gränser och överpresterar i många fall vad gäller arbetet. Många människor har ett jobb som aldrig tycks bli klart. När vi då inte har en stämpelklocka att förlita oss på behöver vi själva hitta gränsen – vilket kan vara svårt. Problematiken ligger i den arbetskultur som har utvecklats till att vi ständigt ska vara uppkopplade och tillgängliga, säger Fredrik Bengtsson och utvecklar:

– För att ändra den kulturen krävs ett krafttag för samtliga branscher. Det gäller både arbetsgivare och anställda. Vi alla behöver hitta en inre kompass som hjälper oss att nå en balans i vad som fungerar för en själv.

För den som väl har varit sjukskriven behövs en trygg och långsiktig återgång för att inte riskera att bli sjuk igen – det finns ingen quick fix, menar Fredrik Bengtsson. Ett stort fokus för Euro Accident är just hållbar återgång till arbetet.

– Det viktiga är att titta till varje specifik individ och hantera orsakerna till problemet. Vi har utvecklat individanpassade metoder som utgår från hela livssituationen som håller långsiktigt samtidigt som vi erbjuder löpande stöttning. Det är grundläggande att den som har varit sjukskriven får rätt verktyg för att komma tillbaka och fortsätta vara frisk, säger han.

Arbeta proaktivt för att undvika sjukskrivning

För att undvika att ens hamna vid sjukskrivningsstadiet är det viktigt att agera tidigt. Att arbeta förebyggande och sätta in resurser i tid när man ser tecken på ohälsa på arbetsplatsen är avgörande, menar Fredrik Bengtsson. Faktum är att genom förebyggande och individanpassade åtgärder kan långtidssjukskrivningar undvikas i åtta fall av tio.

– Det är onödigt att låta det gå så långt som till sjukskrivning när det finns åtgärder som kan förhindra det – bara man sätter in dem i tid. Genom att försäkra sina medarbetare skapar man rätt förutsättningar för hållbara medarbetare.

Det här ingår i Sjukförsäkring PlanSjuk

  • Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach
  • Chefs- och HR-stöd
  • Rehabilitering vid risk för sjukskrivning
  • Rehabilitering vid pågående sjukskrivning
  • Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk

Text: Fanny Bäck

Texten har tidigare varit publicerad i Svenska Dagbladet.

Hjälpte den här sidan dig?