Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Våga fråga

Orolig över en kollega?


I mörka tider – i dubbel bemärkelse – är det lätt att bli nedstämd och hängig. Oftast går vår tankekraft till vårt eget mående, men om du tittar dig omkring – har du koll på hur din kollega mår?

Med en dryg månad kvar till jul och ledighet är det många som har fullt upp. Men det är något som inte stämmer. Din kollega som alltid är på bra humör och har en härlig skämtsam jargong har börjat bli tillbakadragen. Hen är trött, har svårt att passa tider och är lättirriterad. ”Vad har hänt?” tänker du kanske för dig själv men vågar inte fråga – det kan ju vara känsligt. Men just att våga fråga kan göra stor skillnad, menar Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

– Det är viktigt att vi vågar vara medmänniskor. En fråga om hur man mår kan betyda oerhört mycket. Det är inte meningen att du ska göra en professionell insats, utan mer att du visar att du bryr dig. Det är extra viktigt i tuffa tider då det är i relationerna till andra och i gemenskapen med kollegor, vänner och familj som vi hittar glädje och styrka.

Be chefen om hjälp

Vanligt är att den drabbade själv inte inser att hen utvecklar symptom utan går in i ett tunnelseende som gör att man först efter att man fallit ihop och blivit sjukskriven kan se hur det varit under en längre tid. Just därför är det viktigt att kollegan får den där frågan om hur man mår för att få insikt i sin situation. Om du ändå inte känner dig bekväm att fråga kollegan kan ett alternativ vara att be chefen om hjälp.

– Arbetsgivaren spelar en viktig roll då det kommer till att fånga upp signaler på att en medarbetare inte mår bra. I arbetsgivaransvaret ingår att ha koll på medarbetarens fysiska och psykiska hälsa. Men ibland ser chefen inte alla signaler som andra medarbetare ser, säger Fredrik Bengtsson och fortsätter:

– Vid samtalet med medarbetaren är det bra att ställa öppna frågor som “hur har du det just nu?” och “finns det något jag kan göra för dig?”. Genom att ställa öppna frågor minskar du risken att medarbetaren ska känna sig påhoppad. Ta dig tid att lyssna och ställ följdfrågor.

Arbeta proaktivt med sjukförsäkring

Oavsett hur man går till väga är det viktigt att medarbetaren får hjälp i tid, helst redan innan problem hinner växa sig för stora. Det kan vara avgörande för hur lång frånvaron blir. Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ökar och att arbeta proaktivt blir allt viktigare. Som ett förebyggande verktyg för både medarbetare och arbetsgivare kan en sjukförsäkring göra skillnad när ohälsan är närvarande på arbetsplatsen.

– Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka. Euro Accident arbetar med långvarig hälsa och inte bara symtomlindring. Det är helt enkelt onödigt att låta det gå så långt som till sjukskrivning, när man kan lösa det innan. Tillsammans skapar vi hållbara medarbetare, avslutar Fredrik Bengtsson.

Exempel på tidiga signaler på ohälsa kan vara att en medarbetare:

 • har svårt att passa tider
 • drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
 • presterar sämre
 • är lättirriterad
 • visar aggressivitet, oro eller rastlöshet
 • arbetar överambitiöst
 • har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • har koncentrationssvårigheter
 • är glömsk
 • visar ovanlig osäkerhet
Hjälpte den här sidan dig?