Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Sjukförsäkring PlanSjuk

Stor risk att inte försäkra medarbetarna


Som företagare är det vanligt att försäkra lokaler och värdesaker medan andra, mer kritiska tillgångar som medarbetare, ofta glöms bort.

Att som arbetsgivare sakna ett skyddsnät i form av försäkringar kan bli kostsamt. Ändå är det vanligt – framför allt hos småföretag – att det saknas försäkringar för medarbetarna.

– Det kan tyckas logiskt att mindre företag inte har lika stora resurser till förfogande och därför saknar försäkring i större utsträckning, men egentligen är det tvärtom. Ju mindre ett företag är, desto större blir betydelsen av varje enskild medarbetare, säger Jörgen Örnebrand, Produktchef Tjänstepension på Euro Accident och fortsätter:

– I småbolag sitter medarbetare oftare på nyckelkompetens. Blir någon då sjukskriven eller frånvarande av någon anledning blir hela företaget sårbart. Ett skyddsnät är därför viktigt.

Utöver produktionsbortfall kan det också finnas andra anledningar till att mindre bolag är mer utsatta.

– Det kan finnas en större lojalitet hos medarbetare på mindre bolag då kulturen tenderar att vara mer familjär och medarbetarna känner större solidaritet. Det kan leda till en rädsla för att lyssna på sina egna signaler eftersom det kan innebära att medarbetaren lägger över arbetsbelastning på kollegor, säger Jörgen Örnebrand.

Sjukförsäkring skapar trygghet

Att som företag säkerställa att ni har ett skyddsnät är extra relevant i osäkra tider. När det, som nu, finns många orosfaktorer i världen ökar risken för stress och psykisk ohälsa.

– Många har känt och känner oro kring vår omvärld med stigande räntor, krig, inflation och inte minst en energikris. Det är egentligen konstigt att bolag ”vågar” ta risken att låta bolagets största tillgång, medarbetarna, gå oförsäkrade, säger Jörgen Örnebrand och tillägger:

– En sjukförsäkring skapar trygghet. Redan vid tidiga tecken på ohälsa kan vi genom vår sjukförsäkring erbjuda förebyggande insatser som samtalsstöd med psykolog och om sjukskrivningen väl är ett faktum stötta med rehabilitering för att medarbetaren snabbt ska komma tillbaka till arbetet. Med våra försäkringar får företag hjälp att skapa Hållbara medarbetare.

Att få hjälpen är extra viktigt för mindre bolag där varje kompetents kan vara avgörande för bolagets framtida existens. Euro Accident visar dessutom på mycket goda resultat. Åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en långvarig sjukskrivning.


Om Sjukförsäkring PlanSjuk

  • Ersätter så att medarbetaren kan få upp till 90 % av sin lön vid långtidssjukskrivning.
  • Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabiliteringsansvaret när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven.
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor.
  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar.
Hjälpte den här sidan dig?