Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tyda varningssignaler

Stressa dig inte sjuk


Tanken ”det blir snart bättre” är vanlig vid stress. Dyker den upp är första steget att våga se symptomen för vad de är – ofta ett tecken på en ohållbar livssituation – och börja agera.

Långvarig stress är på sikt allvarlig och kan leda till utbrändhet. Som tur är tar det lång tid innan väggen är ett faktum. Det innebär att det finns gott om tid att se över sina vanor. Men för att lyckas vända ett negativt mönster behöver man känna igen – och agera på – de stressymptom som uppstår.

– Om du kommer på dig själv med att tänka ”det är ingen fara, det går över” eller ”det är lite jobbigt just nu, men det blir bättre sen” ska du vara uppmärksam. Att inte ta sina symptom på allvar kan i själva verket vara ett stresstecken i sig eftersom förnekande och tunnelseende är ett av de primära tecknen på att stress börjar övergå i utmattning, säger Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson, Legitimerad psykolog på Euro Accident.

Ibland behövs professionell hjälp

Andra exempel på symptom som kan tyda på att du mår dåligt av stress kan vara att du har svårt att koncentrera dig, svårt att koppla av och svårt att somna. Du känner att tiden inte räcker till eller blir lättirriterad eller otålig över småsaker.

– Att i perioder uppleva stress och att det är lite för mycket har blivit en del av livet i det västerländska samhället. Men om vi lär oss vara uppmärksamma på tidiga tecken, agera eller söka hjälp innan det går för långt kan vi undvika att stressen övergår i utmattningstillstånd, säger Fredrik Bengtsson.

Ju tidigare du får ordning på din negativa stress, desto snabbare kan du komma tillbaka till att må bra igen. Det är trots allt en lång väg till att gå in i väggen. Om man väl gör det däremot, är det en ännu längre väg tillbaka. Tidig hjälp kan vara avgörande.

– Ibland krävs endast små justeringar i vardagen och ibland krävs det större förändringar i livet och då kan det professionella stödet som vi kan ge via försäkringen behövas. 8 av 10 kan undvika att hamna i sjukskrivning genom de tidiga, individanpassade åtgärder som vi erbjuder, säger Fredrik Bengtsson och fortsätter:

– Dessutom vill vi inspirera till psykisk hälsa och välmående genom att rusta dem vi möter med verktyg som hjälper dem att utveckla en högre resiliens, det vill säga motståndskraft mot stress och utmaningar som främjar en högre livskvalitet och som motverkar återfall i liknande besvär.

Om Sjukförsäkring PlanSjuk

  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar.
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor.
  • Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabiliteringsansvaret när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven.
  • Ersätter så att medarbetaren kan få upp till 90 procent av sin lön vid långtidssjukskrivning.
  • Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk
Hjälpte den här sidan dig?