Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Orimliga krav

Jakten på perfektion kan göra dig sjuk


En av vår tids största hälsoutmaningar handlar om att många kämpar för att nå perfektion på alla områden i livet, vilket utgör en viktig orsak till stress och utmattningsbesvär. Psykologen Fredrik Bengtsson delar sina insikter om vikten av att lära sig att hantera dessa utmaningar för att uppnå en hållbar livsstil och för att leva ett gott liv.

Jakten på perfektion inom arbetslivet, relationer och fritidsintressen utgör en stor källa till den stress och de utmattningsbesvär som många kämpar med i sin vardag. Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident, menar att det är viktigt att vara medveten om de stressymptom som detta kan leda till och agera på dem i tid:

– Känslan av otillräcklighet försöker vi ofta hantera genom att göra ännu mer och springa ännu fortare – beteenden som triggas av det allmänmänskliga behovet av att bli sedd, bekräftad, och känna att man duger eller passar in. En vanlig orsak till utmattningsbesvär handlar om en prestationsbaserad självkänsla som bygger på att man satt likhetstecken mellan den man är och det man gör. Därför hjälper inte omgivningens goda råd om att sätta gränser eller ta det lugnt.

Strävan efter samhörighet djupt rotad

Människan är ett flockdjur och att bli bekräftad som en del av gruppen har varit grundläggande för vår överlevnad. Genom att se andras liv genom ett lyckofilter på sociala medier är vi rädda för att inte räcka till och därmed inte få tillhöra gruppen länge. Att känna sig utanför kan vara en stark bidragande orsak till stress och depression.

– Många förlorar sig i jämförelsen med andra på sociala medier, vilket kan vara en stor källa till stress om man fastnar i att ständigt uppleva att andra är bättre, vackrare, rikare och mer framgångsrika. Det är viktigt att hitta en personlig strategi och utveckla en inre kompass för att hjälpa dig att navigera i livet och göra val som är hälsosamma för dig, oavsett andra. Prestation och ambitioner att utvecklas i livet är en del av hälsa och livstillfredsställelse men det är när detta går överstyr som de negativa hälsoeffekterna uppstår, säger Fredrik Bengtsson.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson, Legitimerad psykolog på Euro Accident.

Sjukförsäkring via arbetet ger stöd

För att få hjälp att hantera det samtida livet med alla val och stimuli som finns runt omkring oss på ett framgångsrikt vis, kan det vara bra att ta hjälp av en expert. På Euro Accident arbetar egna psykologer med samtalsstöd och kartläggning för att identifiera vilka insatser som behövs för att bli en Hållbar medarbetare.

– Att som medarbetare ha möjlighet att prata med en psykolog kan vara extremt värdefullt. Nästan alla vill ha frihet men inte lika många vet hur de ska axla det personliga ansvar som följer med den. Genom Euro Accident får medarbetare hjälp att navigera i livet – något som behövs både privat och arbetsmässigt, avslutar Fredrik Bengtsson.

Tre fakta om hjärnan och perfektion

1. Hög nivå av självkritik och självpress kan leda till negativa effekter som minskad självkänsla och självförtroende.

2. Strävan efter perfektion aktiverar hjärnas stressystem. När det systemet är aktivt kan vi inte koppla av och återhämta oss.

3. Det är viktigt att lära sig att acceptera sig själv och sina begränsningar för att uppnå en hållbar livsstil.

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk

Hjälpte den här sidan dig?