Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Agera i tid

Hård press kan leda till dyr stress


Den pågående lågkonjunkturen har skapat en osäker arbetsmarknad med nedskärningar och omorganisationer. En osäkerhet som tynger många svenska företagare och medarbetare som nu upplever en ökad oro och stress, både privat och jobbmässigt.

Framtiden har sällan känts så oviss som nu. Stress och utbrändhet drabbar allt fler och tre av fem svenskar, drygt 60 procent, arbetar ofta under tidspress visar en rapport från SCB. Något som på arbetsplatsen kan leda till ökad risk för misstag, sänkt produktivitet och ökad sjukfrånvaro och för individen risk för utbrändhet, depression och ångest.

– Jag upplever att i hårt pressade organisationer känner chefer och medarbetare ofta ett stort ansvar att bidra. Framför allt när sifforna visar rött. Medarbetaren månar om företaget och sina kollegor, men ansvaret är många gånger inte i proportion till vad som egentligen kan förväntas eller vad som är rimligt att leverera på, säger André Eriksson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

Stödfunktioner som försvinner, varsel, större krav på självledarskap och chefer som inte hinner med sina anställda när de utför en stor del av det operativa arbetet själva. Kafferaster och ”bufferttider” mellan olika arbetsuppgifter har fått ge vika för produktivitet och långa mötesdagar utan ordentliga pauser.

– Stress och press kan göra att vi hamnar i en situation där vi bara reagerar på krav och måsten. Vi prioriterar det som är nödvändigt och brådskande utan möjlighet till återhämtning. Trots att vi jobbar hårdare får vi mindre kvar i plånboken på grund av omvärldsförändringar som gjort det dyrare att leva. Det skapar en enorm stress i människors vardag där man vrider ut och in på sig för att få livet att gå ihop.

Som arbetsgivare är det lätt att prioritera bort mjuka värden till förmån för hårda faktorer när tiderna är tuffa. Något André Eriksson varnar för:

– Regelbundna avstämningar för att stämma av mående och hur det går är viktigt. Det är också då arbetsgivaren eller chefen kan upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos en medarbetare och agera – innan det leder till en sjukskrivning.

En sjukförsäkring gör skillnad

Att som arbetsgivare säkerställa att det finns ett skyddsnät är extra relevant i osäkra tider. När det, som nu, finns många orosfaktorer i världen ökar dessutom risken för stress och psykisk ohälsa.

– Redan vid tidiga tecken på ohälsa kan vi genom vår Sjukförsäkring PlanSjuk erbjuda förebyggande insatser som samtalsstöd med psykolog och om sjukskrivningen väl är ett faktum stötta med rehabilitering för att medarbetaren snabbt ska kunna komma tillbaka till arbetet på ett hållbart sätt som inte resulterar i en ny sjukskrivning. Jag råder alla företag att se över sitt försäkringsskydd. Det har aldrig varit så viktigt som nu.

Om Sjukförsäkring PlanSjuk:

  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Stöd och åtgärder för att uppfylla rehabiliteringsansvaret när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven
  • Ersätter så att medarbetaren kan få upp till 90 procent av sin lön vid långtidssjukskrivning

    Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk
Hjälpte den här sidan dig?