Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Årsredovisning 2023

Fortsatt stark tillväxt och stabila finanser trots en osäker omvärld


Euro Accidents uppvisar en god tillväxt på alla sina marknader trots ökad inflation, räntehöjningar och turbulens i vår omvärld.

Högre skadekostnader utmanade lönsamheten något under 2023, men det kompenserades till viss del av en bra avkastning på bolagets placeringstillgångar. Att vi levererar ett starkt resultat bekräftas även av att kredivärderingsinstitutet AM-Best upprepar sin rating ”A− Excellent” med stabila utsikter för bolaget.

– Det vi såg början på i vår omvärld under 2022 förstärktes under 2023. Både företag och människor märkte av en fortsatt ökad inflation, räntehöjningar och oroshärdar som blossade upp på flera håll i världen som sammantaget ledde till en inbromsning i ekonomin. Samtidigt ser vi också hur den psykiska ohälsan i samhället och bland våra kundföretag ökar på ett oroväckande sätt. Trots detta kan vi se tillbaka på ännu ett år med en god premietillväxt på alla våra marknader. I Danmark var tillväxten 44 procent och i Norge 26 procent. Även 2024 har inletts starkt i Danmark och Norge vilket bekräftar tillväxttrenden. säger Fredrik Bergström, VD på Euro Accident, och fortsätter:

– Resultatet, som förbättras jämfört med föregående år, påverkades negativt av högre skadekostnader till följd av ökad användning av våra försäkringar, framförallt i sjukvårdsförsäkringen, och ett ökat antal större skador. Det kompenserades till viss del av en bra avkastning på våra placeringstillgångar. Sammantaget står vi finansiellt starka med god solvenskvot som innebär att vi fortsatt kan satsa på tillväxt samtidigt som vi kan säkerställa våra åtaganden.

Under 2023 har vi på Euro Accident fortsatt att utveckla hållbarhetsarbetet. Vi har sett positiva effekter av vår metod för Hållbara medarbetare och att erbjuda fler digitala och digifysiska vårdalternativ. Genom den dubbla väsentlighetsanalys som genomfördes under året har vi till exempel förtydligat att vårt största hållbarhetsbidrag till människa, miljö och samhälle och en hållbar utveckling är att öka hälsan hos våra försäkrade med minskad vårdkonsumtion och minskat klimatavtryck som följd. Det är också huvudfokus för vårt hållbarhetsarbete och vår mest väsentliga fråga.

– Under 2024 kommer vi fortsatt lägga stort fokus på att framtidssäkra vår konkurrenskraft för att trygga framtida tillväxt och lönsamhet. Med nya digitala lösningar, möjligheter för verksamhetsstöd genom AI-teknik och tydligare arbetsflöden ska vi skapa större enkelhet och effektivitet för våra kunder och affärspartners och oss själva. Det arbetet är redan igång och har högsta prioritet, avslutar Fredrik Bergström.

Hjälpte den här sidan dig?