Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Covid-19

Information om våra försäkringar och coronaviruset

Samtliga Euro Accidents försäkringar, förutom Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda och om Utrikesdepartementets reseråd har följts.

Håll dig uppdaterad

Folkhälso­myndigheten

Om du vill veta mer om covid-19 och coronapandemin ska du alltid hålla dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid symtom

Besök Vårdguiden 1177

Om du misstänker att du har covid-19 ska du vända dig till Vårdguiden. Där finns infomation om vad du ska göra och hur du ska gå tillväga för att få hjälp i den region du bor.

Vid akuta besvär ska du alltid ringa 112.

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Försäkringen omfattar inte ersättning för sjukdom till följd av covid-19. Den omfattar heller inte provtagning eller vaccination.

Vänta inte med att söka övrig vård

Våra kliniker har i stort sett öppet som vanligt och tillgängligheten är god. Du som försäkrad kan precis som vanligt få rådgivning och behandling i privat regi utan långa väntetider.

Operationsverksamheten hos några vårdgivare är tillfälligt neddragen på grund av hårdare restriktioner från vissa regioner. Detta kan ibland leda till längre väntan på operation. Sjuksköterskorna är alltid uppdaterade med den aktuella tillgängligheten hos våra kliniker.

För att söka vård ringer du 0771-10 50 10.

Öppettider: Måndag till torsdag 09.00–16.30, fredag 09.00–16.00.

Telefon- eller videomöte

Flera av våra kliniker har även möjlighet att erbjuda ett telefon- eller videomöte istället för ett fysiskt besök. Om du redan har ett inbokat besök kan du höra av dig till vårt Medicinska Kundcenter, 0771-10 50 10, för att höra om det finns möjlighet att få ett telefon- eller videomöte istället.

Psykolog i försäkringen

Vi vill också passa på att lyfta fram att det även finns möjlighet för att få samtal med psykolog genom Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess om du har behov av att prata med någon till följd av coronasituationen eller av annan anledning. Ring 0771-10 50 10 för att prata med psykolog.

Om det finns behov av vidare behandling finns det bland annat digitala behandlingsmöjligheter och vissa psykologmottagningar kan även erbjuda telefon- eller videomöte.

Provtagning och vaccination för covid-19 ingår inte i försäkringen

Covid-19 lyder under smittskyddslagen. Sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen täcks inte av Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess.

Sjukförsäkring PlanSjuk

Sjukförsäkring PlanSjuk ger dig tillgång till hälsotjänster och rehabiliterande hjälp.

Ring 0771-10 50 11 om du vill använda din försäkring.

Samtalsstöd – rådgivning av specialister i denna utmanande tid

Effekterna av coronaviruset orsakar kanske funderingar och oro och då kan det vara bra att ha någon att tala med. Du kan få rådgivning via telefon eller video av specialister oavsett om det handlar om stress, ergonomi på hemarbetsplatsen, hälsa, relationsproblem, juridiska frågor eller ekonomi. Med den här tjänsten kan du ringa och få hjälp av till exempel en psykolog – helt utan extra kostnad, det ingår i din försäkring. Är du chef eller har HR-ansvar kan du också få chefsstöd eller tala med en HR-konsult.

Hjälp av ergonom för att ställa in arbetsplatsen hemma

I coronatider arbetar många hemifrån och det är viktigt att få till en bra arbetsmiljö, för att förebygga besvär på längre sikt. Då du har Sjukförsäkring PlanSjuk kan du få hjälp att ställa in din arbetsplats. Rådgivningen sker via video och du kan få hjälp vid upp till två tillfällen.

Rehabilitering om du blir sjuk

Om du skulle bli sjukskriven får du och din arbetsgivare rätt stöd och hjälp av en av våra hälso- och rehabprocessledare med olika åtgärder som syftar till att du ska återfå hälsa och arbetsförmåga. Även om du inte varit sjukskriven under en längre tid kan du få hjälp av försäkringen. Om du skulle bli sjuk, påminn din chef om att anmäla det till oss så får du professionellt stöd i din väg tillbaka till arbete.

Långtidscovid

De flesta som drabbats av covid-19 blir bra efter några veckor men för vissa kan det bli långdraget med symptom som påverkar livskvalitén negativt. Långtidscovid är en ny diagnos där det är oklart varför vissa drabbas hårt och andra inte alls. Symptomen kan variera från individ till individ och det finns ännu ingen bred kunskap i ämnet men forskning pågår.

En person som drabbats av långtidscovid kan få andningssvårigheter, försämrad kondition, ökad trötthet, kognitiva besvär, huvudvärk, förlorat eller minskat smak- och luktsinne. I många avseenden påminner symptomen om de som är vanliga vid utmattningssyndrom och det kan därför vara svårt att ge diagnos.

Om du misstänker att du har drabbats av långtidscovid kan du få hjälp via försäkringen. Be din chef att skicka in en anmälan så att du kan få professionellt stöd under din väg tillbaka.

Mikroutbildning för att jobba hållbart hemma

Det blir allt vanligare att arbeta på distans och många arbetar en stor del av sin tid från hemmet. Det kan vara svårt att få till en bra arbetssituation då förutsättningarna i hemmet ser annorlunda ut än på det vanliga kontoret. Vi har satt ihop en mikroutbildning där vi ger vi dig tips på vad du kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna för att må bra och vara hållbar även då du arbetar hemifrån.

Fråga oss!

Här kan du se svaren på de vanligaste frågorna som kommer in till oss. Ställ gärna en egen fråga om du inte hittar det du söker. Vårt mål är att svara dig inom en arbetsdag.

Nu i samtalsstöd

Få hjälp av ergonom

Nu kan du få råd om hur du får till en bra arbetsmiljö när du arbetar hemifrån. Två tillfällen ingår då du har samtalsstöd via din försäkring.

Hjälpte den här sidan dig?