contact man pink

Spørgsmål?

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon

Person with kids try to work remote computer

Produktinformation

Dækning ved dødsfald

En økonomisk sikring ved dødsfald

Dækning ved dødsfald udbetales ved forsikredes død i forsikringstiden.

Vores forsikring ved dødsfald kan give dine efterladte en økonomisk sikkerhed, så de fx kan blive i boligen.

  • Dækningen udbetales som en skattefri engangsudbetaling
  • Det er muligt at begunstige dem, man ønsker
  • Økonomisk sikkerhed til de efterladte

Forsikringen indeholder en dækning, som udbetales ved forsikredes død i forsikringstiden.

Dækningens størrelse kan enten være et fast beløb eller følge din løn.

De efterladte skal kontakte Euro Accident og herefter indsende alle nødvendige dokumenter og oplysninger, som Euro Accident har behov for i forhold til at behandle sagen og udbetalingen.

Udbetalingen er en skattefri engangssum. Der kan være afgift til staten på udbetalingen.

Ved dødsfald kan der ske udbetaling til:

  • Dine nærmeste pårørende medmindre der er valgt en særlig begunstiget

Nærmeste pårørende

Udbetalingen af dødsfaldsdækningen sker til den begunstigede.

Er der ikke indsat en særlig begunstiget, udbetales dødsfaldsdækningen til dine ”nærmeste pårørende” efter reglerne i forsikringsaftalelovens §105 a.

Er der ikke en ”nærmeste pårørende”, udbetales dødsfaldsdækningen til boet efter reglerne i forsikringsaftalelovens §105 b.

Særlig begunstigede

Du kan give Euro Accident skriftlig meddelelse, hvis du ønsker, at der skal indsættes en eller flere særligt begunstiget.

For at oprette en særligt begunstiget anbefaler vi dig at tale med din formidler.

Du kan tegne forsikringen, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Er mellem 16 og 66 år
  • Har bopæl og folkeregisteradresse i Danmark
  • Er berettiget til de danske offentlige sociale ydelser

Du kan tegne forsikringen senest, når du fylder 66 år.

Forsikringen kan tegnes som en enkeltstående person eller via en firmaforsikringsaftale.

Forsikringen kan tegnes fra 16 til og med 66 år, og kan gælde til og med den måned hvor du fylder 67 år.

Prisen for forsikringen er en naturlig præmie, som bliver dyrere, jo ældre du er.

Prisen afhænger også af hvilken aftale der benyttes, dækningens størrelse og om den tegnes som individuel forsikring eller via virksomhed.

Find

Betingelser og Blanketter

Vi har samlet alle vores betingelser og blanketter på en side.

 

Til siden

Sådan køber du forsikringen

Vores forsikringer kan købes igennem forsikringsformidlere eller nogle af vores partnere.

Var denne side en hjælp?