Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Bruk forsikringen

Meld din sak eller skade her

Hos oss får du rask og profesjonell hjelp. Vi vet at ingen tilfeller eller skader er like. Vi vil derfor alltid gjøre individuelle tilpasninger for at dine behov skal bli best mulig ivaretatt.

 

Meld inn sak

Behandlings­forsikring

Har du fått henvisning fra lege til en undersøkelse, psykolog eller trenger du fysikalsk behandling? Meld saken din her, så hjelper vi deg så raskt vi kan.

Meld inn sak

Andre forsikringer

Her kan du melde inn sak eller en skade under følgende forsikringer:

  • Annen Sykdom
  • Fritidsulykkeforsikring
  • Gruppeliv
  • Kollektiv ulykkesforsikring
  • Kritisk sykdom
  • Loss of License
  • Sykelønn
  • Yrkesskadeforsikring

Meld inn sak

Forebyggende team for Holdbare medarbeidere

For deg som har forsikringen Annen sykdom vil Forebyggende team for Holdbare medarbeidere kunne hjelpe deg.

Vi ønsker at du tar kontakt med oss dersom du er bekymret for egen helse, helsen til en av dine ansatte, eller dersom du allerede er sykmeldt. Vi vil da vurdere om vi kan bistå med tiltak som kan bidra til økt livskvalitet og arbeidsevne.

Det er ikke mulig å bestille time til legespesialist, røntgen eller fysikalsk behandling via Forebyggende team. Dersom du har behandlingsforsikring, kan du melde inn slike saker via skjemaet ovenfor.


Meld inn sak

Vi opplever alle vanskelige situasjoner og hendelser opp igjennom livet. Noen verre enn andre. Hva vi anser som en krise er individuelt fra person til person.

Det vi vet er at når man opplever at man er i en krisesituasjon, kan det være godt å ha en å snakke med – en utenforstående med fagkunnskap nok til å kunne gi deg de verktøyene du trenger for å komme deg ut av krisen.

Med behandlingsforsikring hos oss, har du ved en plutselig og uforutsett kritisk hendelse mulighet til å få snakke med en krisepsykolog innen 24 timer.

Ring oss så hjelper vi deg!

Telefonnummer +47 21 49 01 21

Har du meldt en skade på behandlingsforsikring og ønsker refusjon av utlegg, kan du laste opp kvitteringene dine her.

Du får dekket nødvendige utgifter til reise og overnatting hvor avstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 km èn vei. Reise til og fra fysikalsk behandling og psykolog dekkes ikke.

Hjalp denne siden deg?