Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Sammen skaper vi

Holdbare medarbeidere

Vi i Euro Accident ønsker å bidra til en trygg og frisk verden. Vårt fokus er å tilby forsikringer i toppklasse, som bidrar til at bedrifter har trygge og friske medarbeidere, som kan jobbe og ha det bra mens de gjør det. Når medarbeiderne har det bra, går bedriften bra. Vi kaller det Holdbare medarbeidere. Den fineste og mest verdifulle ressursen en bedrift kan ha.

Dette gjør Euro Accident unik

Vår måte å se helhetlig på mennesket gjør at du som er forsikret vil tenke helt nytt om hva et forsikringsselskap er.

Våre forsikringer

For deg som har forsikringer hos oss

For oss handler forsikring om mer enn å betale en økonomisk erstatning når en skade har oppstått. Vi vet at det er mye vi kan gjøre før det går så langt, og at hver person har sine egne forutsetninger for å takle livet.