Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Vil du være med?

Bli del av vårt fagnettverk

Euro Accident er et forsikringsselskap som tilbyr behandlingsforsikring og kollektive personalforsikringer forsikringer. Vi er annerledes enn mange andre selskaper fordi vi vektlegger å være et helsekompetanseselskap som leverer forsikring.

Vårt helsepersonell jobber bredt med alle selskapets forsikringer, følger opp kundene, og driver utvikling og kvalitetssikring. I tillegg bruker vi vårt eget oppbygde eksterne nettverk av medisinsk ekspertise, psykologer og annen tverrfaglig kompetanse for å hjelpe våre forsikrede.

Vårt fokus er å forebygge at folk faller ut av jobb gjennom riktig og rask hjelp. Dette skal bidra til at bedrifter har friske og trygge medarbeidere, som står opp motiverte, er inspirerte på jobb og kommer hjem tilfredse, med overskudd til et godt privatliv. Vi kaller det Holdbare medarbeidere.

Kvalitet, tilgjengelighet og omsorg

Vi streber alltid etter å tilby den beste servicen og den beste hjelpen, slik at kundene våre er fornøyde med både oss og våre partnere. Behandlingen og hjelpen de får fra deg, vil være en stor del av kundenes opplevelse av Euro Accident. Vi er derfor nøye med å velge samarbeidspartnere som tilfredsstiller våre forventninger til god kvalitet, høy tilgjengelighet og riktig hjelp.

Hvis du er interessert i å bli en del av vårt nettverk, kan du lese mer her:

Hjalp denne siden deg?